Yazarlarımız

Farkındalık ve Değişim: Şimdiki Anda Var Olmak

Modern dünyada yaşarken, zihnimizin sürekli olarak geçmişte veya gelecekte dolaştığını, anın farkında olmaktan uzaklaştığımızı sıklıkla deneyimleriz. Duygusal ve zihinsel acılarımızın temelinde geçmişteki pişmanlıklarımız ve gelecekteki endişelerimiz vardır. Ancak gerçek huzur...

2022 SAĞ­LIK TRENDİ: KALBİNİZİ BES­LEYİN

Dünya üze­rin­de ve ül­ke­miz­de ölüm­le­rin büyük ne­de­ni­ni kalp has­ta­lık­la­rı oluş­tu­ru­yor ve doğru bes­len­me kalp has­ta­lık­la­rı açı­sın­dan da ay­rı­ca önem ta­şı­yor. Ge­le­lim 2022 için kalbi bes­len­me­nin en iyi yol­la­rı­na... Az ve sağ­lık­lı...

Çocuklarımız bizim gibi olmalılar mı?

Sev­gi­li okur­la­rım, uzun bir ara­dan sonra tek­rar ya­zı­yor ol­ma­nın zevki ve he­ye­ca­nıy­la he­pi­ni­zi se­lam­la­rım. Bu se­fer­ki yazım belki de pek çok anne ve ba­ba­nın ya­kın­dı­ğı du­rum­la­rın ba­şın­da gelen ço­cuk­la­rı­mı­zın –özel­lik­le...

OKUL ÇAĞINDA SAĞLIKLI BESLENME

Yaz tatilinde çocuklarda en sık görülen sorun uyku düzeninin bozulmasına bağlı olarak yeme davranışlarının bozulması oluyor. Okulların açılmasıyla birlikte beslenmenin amacı hem çocuğun ihtiyaçlarını karşılamak hem de okul başarısına katkı...

ÇAĞIN TEHLİKESİ METABOLİK SENDROM (MeTS)

Metabolik sendrom insülin direnciyle başlayan, karın çevresi yağlanması, kan şekeri düzensizliği, diyabet, tansiyon, kalp hastalıkları gibi rahatsızlıkların birbirine eklendiği günümüzde sayısı giderek artan bir çoklu sağlık bozukluğudur. Tedavi edilmemesi durumunda...

Ülkemizde Özel Okulların Durumu

Sevgili okurlarım; ülkemizde özel okullara olan bakış açısı zaman zaman değişiklik göstermektedir. Bazen haksız eleştirilere maruz kalan bu sektöre gelin tarafsız bir gözle ışık tutalım. Ülkemizde resmi ve özel okullarda...

Üni­ver­si­te Sı­na­vı Hak­kın­da

Evet, bir TYT-AYT sı­na­vı­nı daha ge­ri­de bı­rak­tık. Her yıl ol­du­ğu gibi bu yıl da so­ru­lan so­ru­la­rın ko­lay­lı­ğı-zor­lu­ğu pek çok tar­tış­ma­yı da be­ra­be­rin­de ge­tir­di. Öğ­ren­ci­ler genel ola­rak TYT’ de zaman so­ru­nu...

Türkiye’de Eğitim Sorunsalı Üzerine

Eğitim sorunu ülkemizde eğitimin temel sorunları yerine yan sorunlarıyla ilgilenildiği için çözüme kavuşmamaktadır. Eğitim reformları yalnızca sınavlara ve sınavların şekline göre, öğrenci kabul edecek okulları kontenjanları üzerinden yapıldığı için sorunlar...

 BAĞIŞIKLIĞIN ALTIN KURALLARI

Vaka sayılarının artması üzerine hepimiz bahar aylarındaki tedirginliğimize geri döndük. Birçoğumuz kendimiz veya yakınlarımızdan dolayı hastalık sürecini tecrübe ettik. Bu süreçte en etkili ilacın vücut bağışıklığı olduğuna şahit olduk. Salgına...

Şeker bayramında beslenme önerileri

Genelde  büyüklerin evindeki bayram kahvaltısıyla başlayan ve ziyaretlerle devam eden bu güzel günlerde, tüm aile bir arada olduğu için sofralar her zamankinden çok daha çeşitli olur. Büyükannelerin börekleri, el yapımı...

Toysun Çocuk

Geçen "Çaylak Muhabir" adlı köşe yazımda biraz yerel basına, birazda ulusal basına değinmiştim.Bugünlerde bakıyorum da o kadar heyecanlı genç kalemler meydana çıktı ki; sormayın kabına sığamaz olmuşlar. Yadırgamamaya çalışıyorum. Bizde heyecanlıydık....