Reklam
Reklam

EĞİTİMDE “ALİAĞA FİNAL” FARKI!

21 Eylül 2018
EĞİTİMDE “ALİAĞA FİNAL” FARKI!
Reklam

Haber: Özgür GÜN

Ali­ağa Özel Final Li­se­si, eği­tim­de fark ya­rat­ma­ya devam edi­yor. Gece etüt­le­riy­le Ali­ağa da bir ilki daha ger­çek­leş­ti­ren Ali­ağa Özel Final Li­se­si, geç­ti­ği­miz gün 12. sınıf öğ­ren­ci­le­riy­le sa­hil­de etüt ger­çek­leş­tir­di.

Hem far­kın­da­lık ya­rat­mak hem de öğ­ren­ci­le­ri­nin mo­ti­vas­yo­nu­nu art­tır­mak için böyle bir ça­lış­ma­yı ger­çek­leş­tir­dik­le­ri­ni be­lir­ten okul mü­dü­rü Ser­dar Eskin “ Her salı ve per­şem­be ak­şa­mı 20.00 ile 22.00 sa­at­le­ri arası oku­lu­muz­da soru çözme etüt­le­ri ya­pı­yo­ruz. Bunu uy­gu­la­ma­mız­da­ki amaç öğ­ren­ci­le­ri­miz evde çok fazla uya­rı­cı ol­du­ğu için ders ça­lı­şa­mı­yor veya ça­lış­mak­ta zor­luk çe­ki­yor. Özel­lik­le bu uya­rı­cı­la­rın ba­şın­da cep te­le­fo­nu ve bil­gi­sa­yar­lar ge­li­yor. Bun­la­rın ba­şın­da vakit ge­çi­rip derse adap­te ola­mı­yor­lar. Öğ­ren­ci­le­ri­miz işte tam bu nok­ta­da aile­le­riy­le büyük so­run­lar ya­şa­ma­ya baş­lı­yor­lar. Bu tarz sorun ya­şa­yan öğ­ren­ci­le­ri­mi­zin ve­li­le­riy­le de ko­nu­şa­rak, bu so­rum­lu­lu­ğu­da final aile­si ola­rak biz üst­le­ne­lim ve ço­cuk­la­rı­nı­zı günde en az 2 saat ders ça­lış­ma­sı­nı sağ­la­ya­lım dedik. İki sa­at­lik süre içe­ri­sin­de kü­tüp­ha­ne ses­siz­li­ğin­de öğ­ret­men ar­ka­daş­la­rı­mı­zın eş­li­ğin­de öğ­ren­ci­ler soru çö­züm­le­ri veya ödev­le­ri­ni ya­pı­yor­lar. Öğ­ret­men­le­ri­mi­zin­de bu etüt­ler­de yer al­ma­sı onlar için büyük bir fır­sat ol­du­ğu­nu dü­şü­nü­yo­rum. Bu iki sa­at­lik etüt sü­re­sin­ce cep te­le­fo­nu kul­la­nı­mı­nı ke­sin­lik­le ya­sak­lı­yo­ruz. Bu gün öğ­ren­ci­le­ri­mi­zin mo­ti­vas­yo­nu­nu biraz daha art­tır­mak için iki sa­at­lik etü­dü­mü­zü okul­da değil de sahil kı­yı­sın­da ya­pa­lım dedik. Yap­mış ol­du­ğu­muz etüt­ler­den başta öğ­ren­ci­le­ri­miz olmak üzere aile­le­ri­miz­de çok mut­lu­lar. Ali­ağa Özel Final Li­se­si ola­rak biz­ler ba­şa­rı­nın te­sa­düf ol­ma­dı­ğı­nın bir kere daha al­tı­nı çi­ze­rek, öğ­ren­ci­le­ri­mi­zin ba­şa­rı­sı için gece gün­düz de­me­den ça­lış­ma­ya devam ede­ce­ğiz. Ay­rı­ca 2018- 2019 eği­tim öğ­re­tim yı­lın­da ço­cuk­la­rı­mı­za, öğ­ret­men­le­ri­mi­ze, ve­li­le­ri­mi­ze ve tüm eği­tim ca­mi­ası­na sağ­lık­lı, ba­şa­rı­lı ve huzur dolu bir yıl di­li­yo­rum.” Dedi.
Sa­hil­de soru çö­zü­mü yapan öğ­ren­ci­ler, va­tan­daş­la­rın­da ol­duk­ça il­gi­si­ni çekti. Deniz kı­yı­sın­da iki saat soru çö­zü­mü yapan öğ­ren­ci­ler ise ol­duk­ça mut­luy­du.

Reklam

Lütfen Dikkat

Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır.
Yorum yapan kişi; IP adresinin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun kendisine ait olduğunu, yorumun yetkililerce, fikri sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini siteye girdiği andan itibaren kabul ve beyan etmiş sayılır.

Bu sitede bulunan tüm yazılı ve görsel içerikler ile bu içeriklerin görsel ve sistematik tasarım hakları aksi belirtilmediği sürece Özgürses Gazetesi’ne aittir. Özgürses Gazetesi’nin yazılı izni alınmadan hiçbir yazılı, görsel, işitsel içerik kopyalanamaz, değiştirilemez, yeniden yayınlanamaz veya satılamaz. Aksine davranışların, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre hukuki ve cezai yaptırımları mevcuttur. Sitedeki tüm içeriklerin telif hakları korunmaktadır.