Eğitim

ALİAĞA BELEDİYESİ SESLİ E-KİTAP PROJESİ BÜYÜYOR

Aliağa Belediyesi’nin görme engelli vatandaşlar için başlattığı sesli e-kitap projesi her geçen gün büyüyor. ‘Aliağa Kent Kitaplığı’ serisine ait tüm kitapların seslendirilmesi ve resmi internet sayfası üzerinden okuyucu ile paylaşılmasının amaçlandığı projede bir eser daha kitapseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Görme engelli vatandaşlar için yaklaşık bir yıl önce başlatılan projede bugüne kadar; 120 sayfalık “Aliağa’nın Antik Kentleri” kitabının 2. Basımı, 436 sayfalık “Aliağa Çevresi ile Birlikte, Güzelhisar” kitabının Düzeltilmiş 3. Baskısı, 320 sayfalık “Myrina ve Gryneion, Arkeolojik Yüzey Araştırmaları” kitabının 1. Cilti, 600 sayfalık “İlkçağdan 21. Yüzyıla, Aliağa Tarihi” ile 215 sayfalık “Tapu Tahrir Defterlerine Göre 16. Yüzyılda Güzelhisar” adlı eserler seslendirilerek Aliağa...

NADİR NADİ KÜTÜPHANESİ ALİAĞA GENÇLİK MERKEZİ’NE TAŞINIYOR

Aliağa Belediyesi’nin 1991 yılından bugüne sosyal ve kültürel hizmetlerinde önemli bir yer tutan Nadir Nadi Kütüphanesi, okuyucularına daha iyi koşullarda hizmet verebilmek için Aliağa Gençlik Merkezi’ne taşınıyor.  Nadir Nadi Kütüphanesi taşınma çalışmaları nedeniyle 1 Temmuz 2019 Pazartesi gününden itibaren 1 ay süreyle hizmet veremeyecek. Okuyucular ağustos ayından itibaren kütüphaneyi Aliağa Gençlik Merkezi’ndeki yeni hizmet yerinde ziyaret edebilecek.  Aliağa Belediyesi tarafından projelendirilen Aliağa Gençlik Merkezi, Aliağa’nın önemli kültür yuvalarından olan Nadir Nadi Kütüphanesi ile hizmet alanını genişletiyor. 13 bin 500 kitabın yer aldığı ve 11 bini aşkın üye sayısına sahip Nadir Nadi Kütüphanesi ağustos ayından itibaren Aliağa Gençlik Merkezi’ndeki yerini alarak okuyuculara kapısını...

ALİAĞA BELEDİYESİ’NDEN OKUYUCULARA YAZ TATİLİ SETİ

Aliağa Belediyesi ‘Oku, Okut’ projesi kapsamında gerçekleştirdiği kitap seti dağıtımlarına tüm hızıyla devam ediyor. Aliağa Kent Kitaplığı’nın birbirinden değerli dört eseri set halinde okuyucular ile buluşacak. Okulların yaz tatiline girmesi ile birlikte ‘Aliağa Kent Kitaplığı’ serisinin ilk çocuk kitabı 80 sayfalık “Aliağa ve Çevresinde Oynanan Geçmişten Günümüze Çocuk Oyunları” kitabı da karne hediyesi olarak set dahilinde çocuklara hediye edilecek. ALİAĞA BELEDİYESİ’NDEN ÇOCUKLARA KARNE HEDİYESİ Aliağa Belediyesi ayrıca yaz tatiline giren çocukları da unutmadı. Çocukların yaz tatillerini verimli geçirmelerini isteyen Aliağa Belediyesi, ‘Aliağa Kent Kitaplığı’ serisinin ilk çocuk kitabı 80 sayfalık “Aliağa ve Çevresinde Oynanan Geçmişten Günümüze Çocuk Oyunları” kitabı da karne hediyesi olarak...

“AMA­CI­MIZ MUTLU ÖĞ­RENCİLER, MUTLU VELİLER”

Bu yıl 5.’nci me­zun­la­rı­nı ver­me­ye ha­zır­la­nan Özel Top­rak Ana­oku­lu ku­ru­cu­su Serap Kaya ile 23 Nisan Ulu­sal Ege­men­lik ve Çocuk Bay­ra­mı kut­la­ma et­kin­lik­le­ri kap­sa­mın­da ger­çek­leş­tir­miş ol­duk­la­rı prog­ram ve Lö­se­mi­li Ço­cuk­lar Vakfı’na (LÖSEV) katkı sağ­la­mak için dü­zen­le­dik­le­ri et­kin­lik üze­ri­ne konuştuk. Serap Hanım bize biraz oku­lu­nuz­dan bah­se­de­bi­lir mi­si­niz? “Oku­lu­muz ku­ru­la­lı beş yıl oldu. Sı­nıf­la­rı­mız 3-6 yaş arası çocuk gu­ru­bun­dan olu­şu­yor. De­ne­yim­li ve ba­şa­rı­lı aka­de­mik kad­ro­muz­la öğ­ren­ci­le­ri­mi­ze hem aka­de­mik hem de eği­tim an­la­mın­da en iyi hiz­me­ti ver­me­ye ça­lı­şı­yo­ruz. Bizim asıl ama­cı­mız ‘mutlu ço­cuk­lar­ve mutlu aile­ler.’ Biz öğ­ren­ci­le­ri­mi­zi okul ön­ce­sin­de sa­de­ce aka­de­mik an­lam­da değil fi­zik­sel ve psi­ko­lo­jik an­lam­da da il­ko­ku­la ha­zır­lı­yo­ruz.Tabii ki bu bir ekip işive eki­bi­miz...

ÖZEL ALİAĞA FİNAL LİSESİ’NDEN MUHTEŞEM GECE!

Özel Ali­ağa Final Temel Li­se­si'nin 2018-2019 Eği­tim-Öğ­re­tim yılı me­zu­ni­yet tö­re­ni Ali­ağa Açık­ha­va Ti­yat­ro­su'nda dü­zen­le­nen muhteşem geceyle ger­çek­leş­ti­. Duygu dolu an­la­rın ya­şa­dı­ğı me­zu­ni­yet ge­ce­si coş­ku­lu ve renk­li gö­rün­tü­le­re sahne oldu. Gün­ler­dir he­ye­can­la me­zu­ni­yet tö­re­ni­ne ha­zır­la­nan Özel Ali­ağa Final Li­se­si'nin 117 son sınıf öğ­ren­ci­si, Cuma ak­şa­mı dü­zen­le­nen tö­ren­le me­zu­ni­yet bel­ge­le­ri­ni al­dı­. Dü­zen­le­nen tö­re­ne Ali­ağa Cezaevi Müdürü Yusuf Altun, İzmir Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Vural Temur, Özel Ali­ağa Final Temel Li­se­si yö­ne­ti­ci ve öğ­ret­men­le­ri ile öğ­ren­ci­ ve­li­le­ri ka­tıl­dı. “KİMSENİN ADAMI OLMADIK, KİMSEYİ DE ADAMIMIZ YAPMADIK” Saygı du­ru­şu ve İstik­lal Marşı'nın okun­ma­sı ile baş­la­yan gece 12. sınıf öğ­ren­ci­le­ri­nin okul­da­ki son yıl­la­rı­nı nasıl ge­çir­dik­le­ri­ni...

“ALİAĞA COĞRAFYA ATLASI KİTABI”NIN DAĞITIMI 3 MAYIS’TA SONA ERİYOR

Aliağa’nın 8 bin 500 yıllık uygarlık birikimini, kültürünü, coğrafik yapısını, arkeolojisini ve balıkçı kasabasından dev bir sanayi kentine hızla dönüşümünü kültür yayınları ile gelecek nesillere ulaştırmayı amaç edinen Aliağa Belediyesi, bu kapsamdaki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Aliağa Belediyesi’nin “Aliağa Kent Kitaplığı” adı altında yayınladığı kültür yayınlarından olan ve okurların yoğun ilgi gösterdiği Aliağa Coğrafya Atlası kitabının dağıtımı 3 Mayıs 2019 tarihi itibariyle sona erecek. Nisan ayı boyunca dağıtımı devam eden, Doç. Dr. Emre Özşahin ve Dr. Öğr. Üyesi İlker Eroğlu tarafından hazırlanan 120 sayfalık kitap Aliağa ile ilgili coğrafi verilerin toplanması, görselleştirilmesi, analizi ve dağıtımı bakımından büyük önem taşıyor. ALİAĞA’NIN GELECEĞİNE IŞIK TUTAN...

İMEAK DENİZ TİCARET ODASI ALİAĞA ŞUBESİ ÖDÜL TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ!

Aliağa ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü Koordinesinde, İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi tarafından düzenlenen Resim, Şiir ve Kompozisyon Yarışması’nın Ödül Töreni Aliağa Tüpraş Rafinerisi Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşti. Törenin açılış konuşmasını yapan İMEAK DTO Aliağa Şubesi Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek, etkinliğe katılımın yüksek olmasından duydukları memnuniyeti ifade ederek, “İlkini yaptığımız etkinlik gelecek yıl lokal olmaktan çıkarak, bölgesel bir etkinlik olarak devam edecek. Çünkü bölgemizdeki ilçelerden bu konuda yoğun talep var. Süreci birlikte yürüttüğümüz Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze, desteğini hiçbir zaman bizden esirgemeyen Kaymakamız Sayın Erhan Günay’a, öğretmenlerimize, komisyon hocalarımıza ve bugün bizleri burada ağırlayan Tüpraş Genel Müdürü Arda Yıldırım’a...

Bozköy İlkokulu öğrencileri kütüphanesine kavuştu!

Bozköy Dörtyıldızlı Demir Çelik İlkokulu’nda, SOCAR ve Toplum Gönülleri Vakfı (TOG) işbirliğinde kütüphane açıldı. Bozköy Dörtyıldızlı Demir Çelik İlkokulu öğrencileri kütüphanesine kavuştu. SOCAR ve Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) işbirliğinde köy okulunda bir kütüphane oluşturdu. Toplum Gönüllüleri ve SOCAR çalışanları okul öğrencileriyle birlikte okul bahçesinde oyunlar oynadı. Okul binasının duvarları çocuklarla birlikte boyandı. Boyanan duvarlara resimler çizildi. Ayrıca okul bahçesinde bulunan park gönüllüler tarafından tamir edildi ve boyandı. Şarkılarla şenlenen bir gün geçiren öğrenciler etkinliklerden memnun oldu. Okul bünyesinde bulunan boş odadaki kitaplıklar birleştirilip tamir edildi. Birleştirilen kitaplıklara gönüllüler tarafından bağışlanan kitaplar yerleştirildi. Böylelikle köy okulu öğrencileri kütüphanesine kavuşmuş oldu. SOCAR ve TOG...

ALİAĞA KENT KİTAPLIĞI HEDEF BÜYÜTTÜ

Son beş yılda akademik çalışmalara verdiği destekle Aliağa’nın 8 bin 500 yıllık uygarlık geçmişini birçok kültür yayını ile kitapseverlerle buluşturan Aliağa Belediyesi, 2019 yılında Aliağalıların beğenisine sunacağı 23 kitap projesini de açıkladı. Aliağa’nın ilk çağlara uzanan uygarlık izlerini, kültürel mirasını, coğrafik yapısını, arkeolojisini ve balıkçı kasabasından dev bir sanayi kentine hızla dönüşümünü “Aliağa Kent Kitaplığı” yayınları ile derleyen Aliağa Belediyesi, başucu niteliğinde olacak yeni eserlerin çalışmalarını 2019 yılda da yoğun bir şekilde sürdürecek. TOPLAM 34 KİTAP Aliağa Kent Kitaplığı’na beş yılda 10 kitabın yanı sıra bir adet de çocuk kitabı kazandırıldı. Yıl sonuna kadar basımı tamamlanacak olan 19 kitap ve dört çocuk kitabı...

NADİR NADİ KÜTÜPHANESİ’NE MİNİK ÖĞRENCİLERDEN ZİYARET

Aliağa Belediyesi Nadir Nadi Kütüphanesi, Kütüphaneler Haftası’nın 55’inci yılı kutlama etkinlikleri kapsamında öğrencileri ağırlamaya devam ediyor. “Kütüphaneler Haftası” etkinlikleri çerçevesinde Mevlana Anaokulu ve Toprak Anaokulu öğrencileri Nadir Nadi kütüphanesini ziyaret etti. İlk defa kütüphane ile tanışan minikler, raflardaki kitapları incelerken hem eğlendiler, hem de kütüphanede uyulması gereken kurallar hakkında bilgi edindiler. Ziyaret sonrasında minik öğrencilere Aliağa Kent Kitaplığı’nın çocuk serisinden çıkan ilk yayını olan “Aliağa ve Çevresinde Oynanan Geçmişten Günümüze Çocuk Oyunları” kitabı hediye edildi. Öğrencileri ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduklarını belirten Aliağa Belediyesi Nadir Nadi Kütüphane Sorumlusu Hür Erdem Ünal, “İçerisinde 14 bin kitabın bulunduğu kütüphanemiz hafta boyunca yapılacak olan tüm öğrencilerimize...

ALİAĞA COĞRAFYASI TÜM YÖNLERİYLE BU KİTAPTA

Türkiye’nin ilk ilçe atlası “Aliağa Coğrafya Atlası” Aliağa Belediyesi’nin destekleri ile okuyucu ile buluştu. Aliağa Kent Kitaplığı’nın 10.yayını olarak basımı gerçekleştirilen eser ilk günden itibaren yoğun ilgi gördü. 120 sayfadan oluşan Aliağa Coğrafya Atlası Doç. Dr. Emre Özşahin ile Dr. Öğr. Üyesi İlker Eroğlu tarafından hazırlandı. Kitabın dağıtımı Aliağa Belediyesi Hilal Masadan ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor. Türkiye’de tüm detayları ve haritalarıyla hazırlanmış başka bir atlas çalışmasının olmadığını belirten Dr. Öğr. Üyesi İlker Eroğlu, Aliağa Belediyesi’nin destekleriyle hazırlanan kitabın Aliağa coğrafyası ile ilgili hem güncel hem de kaynak niteliğinde bilgilere sahip olduğunu söyledi. DR. ÖĞR. ÜYESİ İLKER EROĞLU: “HEM BİLİMSEL HEM DE EĞLENCELİ BİR...

ALİAĞA BELEDİYESİNDEN SEKİZ KİTAP BİRDEN

Oku Okut’ projesi kapsamında okurseverlere ücretsiz olarak dağıttı dörtlü ve altılı setlerle cumhuriyet tarihinde bir kültür rekoruna imza atan Aliağa Belediyesi, şimdi de sekiz kitaptan oluşan setin dağıtımı için hazırlıklara başladı. Aliağa Belediyesi, sekiz kitaplık kültür setinin dağıtımını yaparak kendi rekorunu kıracak. 1952 yılında kurulan Aliağa Belediyesi dört buçuk yıl önce başlattığı ve halen devam ettirdiği “Oku, Okut” projesi ile ilkleri gerçekleştirmeye devam ediyor. Proje kapsamında oluşturulan “Aliağa Kent Kitaplığı” serileri ile Aliağa ve çevresini konu alan arkeolojiden coğrafyaya, toplumsal yaşamdan Osmanlı arşivlerine kadar birçok bilimsel çalışma Aliağalı tarihseverler ile buluşturuldu. DAĞITIM 22 MART’TA BAŞLIYOR Ücretsiz olarak dağıtılan dörtlü ve altılı kitap setleriyle...

ALBET ÇOCUK OYUNCULARI SAHNE ALIYOR

Aliağa Belediye Tiyatrosu (ALBET) çocuk oyuncuları ‘Pırtlatan Bal’ isimli tiyatro gösterisi ile sahne alacak.  22 Mart 2019 Cuma günü Aliağa Tüpraş Halk Eğitim Merkezi’nde sahnelenecek oyun saat 19.30’da başlayacak. NESİN Vakfı’nın destekleriyle hazırlanan oyunun yönetmenliğini ALBET yönetmeni Evrim Yaşar üstlendi. Konusuyla paylaşmayı ve başkalarının hakkına el uzatmamayı çocuklara aktaran oyun yaklaşık altı ayda hazırlandı.  Katılımın ücretsiz olacağı oyun 7-15 yaş grubuna hitap ediyor. Oyunu izlemek isteyen Aliağalı küçük tiyatroseverler velileri ile birlikte katılım sağlayabilecek. Aliağalı küçük tiyatrocuların yer alacağı oyunda şu isimler sahne alacak; Mehmet Dinç, Elifsu Sıla Sever, Zehra Bermal Barlak, Erçil Güzlek, Meyra Güneş, Ceren Cıvlan, Bağtın Öge, Nehir Naz Tüfekçi,...

ALİAĞA’NIN KÜLTÜR BİRİKİMİ: NADİR NADİ KÜTÜPHANESİ

Aliağa Belediyesi Sosyal, Kültürel ve İdari İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Nadir Nadi Kütüphanesi, 10 bini aşkın kitabı ile Aliağalılara hizmet vermeye devam ediyor. Aliağa Belediyesi öğrencilerin etüt çalışmalarına destek olmak amacıyla Nadir Nadi Kütüphanesi’ni 22.30’a kadar hizmete açık tutuyor. Nadir Nadi Kütüphanesi, Aliağa Belediyesi’nin 1991 yılından bugüne sosyal ve kültürel hizmetlerinde önemli bir yer tutuyor. Kütüphanenin raflarında 13 bin 500 kitap bulunuyor. 11 bini aşkın üye sayısına sahip Nadir Nadi Kütüphanesi, başlatılan yeni uygulama ile hafta içi 08.30-22.30 saatleri arasında hafta sonları ise 09.30-22.30 saatleri arasında açık kalıyor. Bu sayede hafta içi mesaide olan vatandaşlar ile sınavlara hazırlanan öğrenciler kütüphaneden...

MİNİKLERDEN “PET ŞİŞENİ GETİR, FİLENİ GÖTÜR” KAMPANYASINA DESTEK

MİNİKLER OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ BAŞARIYLA TAMAMLADI İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin merkeze uzak yörelerdeki çocukların okul öncesi eğitimi için kurduğu ve Bergama Belediyesi işbirliği ile Fatih Mahallesi’nde sürdürdüğü ‘Gezici Çocuk Dünyası Eğitim Tırı’ eğitimini tamamladı. Düzenlenen sertifika töreninde Bergama Belediyesi’nin yaklaşık bir ay önce başlatmış olduğu ve Türkiye genelinde ses getiren “Pet Şişeni Getir, File Çantanı Götür” kampanyasına eğitime katılan miniklerden de destek geldi. Taşınabilir eğitim modülünde çocukların zeka ve dil gelişiminin sağlanması, sosyalleşmesi ve ilkokula hazırlanmasının hedeflendiği ve velilere yönelik eğitim çalışmalarının da gerçekleştiği proje, 45 minik öğrencinin eğitim boyunca öğrendiklerini sergiledikleri birbirinden güzel etkinliklerle final yaptı. Düzenlenen törende projenin Büyükşehir Belediyesi’nin yaşama...

IMEAK DENİZ TİCARET ODASI ALİAĞA ŞUBESİ’NDEN ANLAMLI YARIŞMA!

İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi ilk ve ortaokul öğrencileri için resim, şiir ve kompozisyon yarışması düzenliyor. Çocuklarda deniz sevgisini ve bilincini oluşturmak amacıyla düzenlenen yarışmada dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüllerin yanı sıra katılan tüm öğrencilere katılım sertifikasıda verilecek. Resim, şiir ve kompozisyon gibi üç ana dalda düzenlenen yarışmada, ilkokul öğrencileri  deniz ve çocuk konulu  resimler ile yarışmaya katılabilirken, ortaokul öğrencileri için şiir ve kompozisyon alanında denizler ve gemiler, Aliağa için denizin önemi gibi konu başlıkları belirlendi. İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi'nin çocuklarda deniz sevgisini ve bilincini oluşturmak amacıyla düzenlediği "Resim, Şiir ve Kompozisyon Yarışması'na katılım için son teslim tarihi 4...

FOÇA TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM SEKTÖRÜYLE BULUŞUYOR

Dokuz Eylül Üniversitesi Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi 1 Mart 2019 Cuma günü yapılacak  “Foça Kariyer Günü: Okul-Sektör Buluşması” etkinliğinde turizm sektörünün temsilcileriyle buluşmaya hazırlanıyor. Turizm Fakültesi Yerleşkesi’nde düzenlenen etkinliğe, Ege Bölgesinde konaklama, turizm, yiyecek, içecek alanında faaliyet gösteren 20’den fazla tanınmış firmanın temsilcileri katılacak.  10.00-16.00 saatleri arasında fakülte binasının 1. katında yer alan stantlarda öğrencilerle iş ve staj odaklı bilgilendirmeler için görüşecekler. Etkinlik kapsamında, katılımcı firmalar insan kaynakları politikaları, işe alım süreçleri ve çalışma koşulları hakkında sunumlar yapacaklar.

Foça’nın yetenek haritası çıkarıldı  

MARMARA Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Oktay Aydın, yürüttüğü 'Yetenekten Kariyere Yolculuk' projesi kapsamında İzmir'in Foça ilçesinde de yapılan çalışma hakkında konuştu. Yrd. Doç. Dr. Aydın, Foça'da ilçenin tamamında öğrenim gören 2 bin 494 öğrencinin kişisel bilgilerini elde ederek sınıfların, okulların ve ilçenin yetenek haritalarını çıkardıklarını ifade etti. Reha Midilli Kültür Merkezi'nde 'Yetenekten Kariyere Yolculuk' adlı projenin bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı yapıldı. Foça İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Akar, şube ve bazı okul müdürleri ile öğrenci velileri toplantıya katıldı. Toplantı öncesi velilere, çocuklarının yetenek haritaları anlamını taşıyan kişisel raporlar verildi. Projeyi yürüten Marmara Üniversitesi...

Başsavcı’dan ‘Hukuk ve Adalet’ dersi

Fatih Ortaokulu’nda Aliağa Cumhuriyet Başsavcısı Hikmet Salman ‘Hukuk ve Adalet’ konulu seçmeli dersi anlattı. Fatih Orta Okulu 5. Sınıf öğrencilerine ‘Hukuk ve Adalet’ seçmeli dersi, Aliağa Cumhuriyet Baş Savcısı Hikmet Salman tarafından anlatıldı. Derse Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Bayhan, Fatih Orta Okulu Müdürü Tuncay Türkmen katılım gösterdi. Salman, “Adalet Bakanlığımız ve Milli Eğitim Bakanlığımız arasında bir protokol imzalandı. Bu protokole göre Hukuk ve Adalet dersi 5, 6, 7 ve 8. sınıflarımıza seçmeli ders olarak verilebiliyor. Amaç şu; hem sizin gibi temelden yetişen öğrencilerimize hukuk ve adalet bilincini aşılamak bir vatandaş olarak hak ve ödevlerinizi size öğretmektir. Bunu hayatınızın her...

PANASONIC’TEN 100. YIL ANISINA “100 ÇOCUK, 100 MUTLULUK” PROJESİ…

Sürdürülebilir kalkınmanın insana yatırım ve doğal kaynakların bilinçli kullanımı ile gerçekleşeceğine inanan bir anlayışla faaliyet gösteren Panasonic Eco Solutions Türkiye, yürüttüğü kurumsal sosyal sorumluluk projeleri ile hayata değer katmaya devam ediyor. Bu doğrultuda, faaliyet gösterdiği bölgenin yerel kalkınmasına da büyük önem veren şirket, Panasonic’in 100. yıl dönümü anısına gerçekleştireceği “100 Çocuk, 100 Mutluluk”adlı yeni projesini Sancaktepe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde hayata geçirmek üzere protokol imzaladı.  Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma hedefine katkı sağlamak için ekonomik, sosyal ve çevresel sorumluluklarını yerine getirmek adına örnek bir çaba gösteren Panasonic Eco Solutions Türkiye; bu kapsamda faaliyet gösterdiği bölgenin de toplumsal öncelikleri...

Sonraki Sayfa »