ALİAĞA BELEDİYESİ’NDEN YEREL TARİH KÜLTÜR ATAĞI

Arkeolojik kazı ve araştırmalarla tarihinin 8.300 yıla dayanan Aliağa bölgesindeki Uygarlık İzleri Aliağa Belediyesi tarafından yayınlanan kitaplarla bilim dünyasına ve kent belleğine kazandırılıyor.

Özgürses Gazetesi
11:01 -
ALİAĞA BELEDİYESİ’NDEN YEREL TARİH KÜLTÜR ATAĞI

Arkeolojik kazı ve araştırmalarla tarihinin 8.300 yıla dayanan Aliağa bölgesindeki Uygarlık İzleri Aliağa Belediyesi tarafından yayınlanan kitaplarla bilim dünyasına ve kent belleğine kazandırılıyor. Belediye, sınırları içinde Kyme, Myrina ve Gryneion, yakın çevresinde ise Elaia ve Aigai gibi antik kentlere ev sahipliği yapan Aliağa’da yerel tarih ve kültürü gelecek kuşaklara aktaracak çalışmalara hız verdi. Aliağa Belediyesi Mayıs ve Haziran aylarında yayınlayacağı iki yeni kitapla bölge tarihine ışık tutacak.

 

ALİAĞA KENT KİTAPLIĞI YAYINLARI, ALİAĞA’NIN KENT BELLEĞİ OLACAK!

Geçtiğimiz yıl “Aliağa Kent Kitaplığı” adı altında akademik değerde yerel tarih çalışmalarını kitaplaştırmaya başlayan Aliağa Belediyesi bölgede arkeolojik- tarihi çalışma yapan Üniversite ve akademisyenlere de destek oluyor. Geçtiğimiz yıl önce Sabahattin Karaca’nın yazdığı “Aliağa’nın Antik Kentleri” kitabını yayınlayan Belediye, dizinin ikinci kitabı olarak yerel tarihçi Cevat Yıldırım’ın “Aliağa Çevresi ile Birlikte, Güzelhisar” kitabını okuyucularla buluşturdu.

 

MYRİNA VE GRYNEİON ANTİK KENTLERİYLE İLGİLİ İLK ESER

Aliağa Kent Kitaplığı dizisinin 3. Kitabı olan “Myrina ve Gryneion Yüzey Araştırmaları” kitabı ise bu ay meraklılarıyla buluşacak. Aliağa’da bulunan Myrina ve Gryneion antik kentleri arkeolojik araştırmalarını yürüten Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nden Doç Dr. Murat Çekilmez başkanlığındaki heyetin araştırma sonuçlarını ve bu kentlerle ilgili literatürdeki bilgileri derleyen kitap, bu iki antik kent ile ilgili ilk Türkçe ve kapsamlı yayın olacak. Halen basımı süren kitap Mayıs ayı sonunda yerel tarih, arkeoloji meraklıları ve kitapseverlerle buluşacak.

“ALİAĞA TARİHİ” BASIM İÇİN GÜN SAYIYOR

Öte yandan Aliağa Belediyesi’nin, iki yıl önce yerel tarihin tüm yönleriyle araştırılarak kitaplaştırılması amacıyla başlattığı çalışmalar tamamlandı. 8.300 yıl önceye ulaşan bölgedeki ilk yerleşim izlerinden başlayarak, 21. Yüzyılın başına kadar olan tüm Aliağa bölge tarihini içeren 600 sayfalık “İlkçağdan günümüze, Aliağa Tarihi” adlı kitap da dizinin 4. Kitabı olarak basımı için gün sayıyor.

Binlerce yıllık uygarlık izlerinden Osmanlıya, Aliağa Çiftliği’nden 1950’lerin, 60’ların küçük tarım ve balıkçı kimliğine, 1960’ların ikinci yarısından itibaren sanayileşmesine kadar Aliağa tüm ayrıntıları ile kitapta detaylarıyla işlendi. Yazımı tamamlanan eser, Haziran ayında okuyucularla buluşacak. Uzun yıllar Aigai Antik Kenti Kazılarını yöneten Arkeolog Prof. Dr. Ersin Doğer tarafından hazırlanan kitap, bölge tarihi konusunda referans niteliğinde kaynak eser olacak.

 

“ALİAĞA ANSİKLOPEDİSİ” YAZIMI ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Aliağa Belediyesi, kentin önemli şahsiyetlerinden yer adlarına, tarihi, arkeolojisinden coğrafyasına, siyasi tarihinden ekonomik gelişimine kadar tüm yönlerini A’dan Z’ye maddeler halinde derleyecek olan “Aliağa Ansiklopedisi”nin de yazım çalışmaları sürüyor. Ansiklopedi, kent ile ilgili bir çok bilginin kolay bulunup okunabileceği bir temel başvuru eseri olacak. Eser, 2017 yılı içinde yayınlanacak. “Aliağa Ansiklopedisi” ile birlikte hazırlık çalışmaları devam eden  “Fotoğraflarla Aliağa” kitabını da bu yıl içinde basılarak kent belleğine kazandırılacak.

 

“BU KİTAPLAR, GELECEĞE YAZILDI”

“Yaşadığımız coğrafyada uygarlık tarihi 8 bin yıl öncesine gidiyor. Dünya medeniyeti bu topraklarda doğdu, yayıldı. Kyme, Myrina, Gryneion, Aigai, Elaia gibi antik kentler bu topraklarda, yanı başımızda. Güzelhisar gibi Osmanlı İmparatorluğu’nda ticaret yolları üzerinde çok önemli bir kaza Aliağa’mızda. Çok kültürlü, çok renkli bir geçmişi var Aliağa’mızın ve bölgemizin” diyen Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, “bu kitaplar geleceğe yazıldı” dedi.

 

“Geçmişini bilmeyen, geleceğe güvenle bakamaz” diyen başkan Acar, “Bu topraklarda günümüze ulaşan her şey, geçmişin mirasıdır. Bu kültürel mirası geleceğe aktarmak görevimiz. Geçmişte bu ne yazık ki yapılmamış. Büyük bir eksiklikti. Biz bu eksikliği gidermek için tüm imkânlarımızı seferber ettik. Bu güne kadar 2 kitabımız yayınlandı, 2 eser de tasarım ve basım aşamasında. Bu ay içinde ve haziran ayında Aliağalılarla buluşturacağız. Aliağa ile övünüyor, bu şehirde yaşamaktan gurur duyuyoruz. Geçmişimize bilerek geleceğe güvenle bakıyoruz. Bu kitaplarda anlatılanlar, Aliağa’nın yaşanmış tarihidir. Geleceği de yine bu kentte yaşayanlar yazacak.  ‘Aliağa Kent kitaplığı’ adı altında yayınladığımız eserlerimizin, gerek yaşadığı bölgeyi tanımak isteyen Aliağalı hemşehrilerimiz, gençlerimiz; gerekse de Aliağa ile ilgili araştırma yapmak isteyen araştırmacılar için temel başvuru eserleri olmasını ümit ediyorum” dedi.