İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü “Veli Akademileri” Devam Ediyor

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘İzmir Veli Akademileri’ eğitimleri başlıyor. “İzmir Veli Akademileri” projesi, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gelişen ve değişen dünyaya uyum sağlayan ...

Özgürses Gazetesi
08:59 -
Abone ol
İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü “Veli Akademileri” Devam Ediyor

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘İzmir Veli Akademileri’ eğitimleri başlıyor. “İzmir Veli Akademileri” projesi, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gelişen ve değişen dünyaya uyum sağlayan bireylerin yetişmesinde ailenin büyük rolü olduğu düşüncesinden yola çıkılarak hazırlandı. Projede, anne-baba eğitimleri ile ebeveynlerin çocuklarıyla olan iletişimlerini güçlendirmek, çocuklarını daha iyi anlayarak davranışlarının nedenlerine göre tutum sergilemelerine yardımcı olmak, anne- baba- çocuk diyaloğunu daha sağlıklı bir hale getirmek amaçlanıyor.

Eğitim kurumlarında anne-baba eğitiminin önemine dayanarak ailelerin çocuklarıyla bilinçli iletişim kurmalarını sağlayabilmeleri için ebeveynlere yönelik verilen eğitim programları 2021-2022 eğitim öğretim yılında çok sayıda velinin katılımı ile gerçekleşti.

İletişim ve koordinasyonu arttıracak süreç devam ediyor

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Veli Akademileri Projesi kapsamında 2022-2023 eğitim öğretim yılında da veliler ile bir araya gelerek iletişim ve koordinasyonu arttıracak bir sureci devam ettiriyor.

‘Genel Ebeveyn-Çocuk Veli Eğitimi’ ve  ‘Kapsayıcı Bütünleştirici Veli Eğitimi’ olmak üzere iki ana başlıkta gerçekleştirilecek eğitimlere okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve özel eğitim uygulama okulu velileri katılabilecek. Eğitimler, 30 ilçede İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü uzman rehber öğretmenleri ve rehberlik araştırma merkezlerinin koordinesinde yüz yüze ve çevrimiçi olarak düzenlenecek.

Genel Ebeveyn-Çocuk Veli Eğitimi’ne yönelik 20 eğitim gerçekleştirilecek

‘Veli Akademileri’ kapsamında ‘Genel Ebeveyn-Çocuk Veli Eğitimi’ne yönelik 20 eğitim gerçekleştirilecek. Eğitimlerin başlıkları şu şekilde belirlendi;  ‘Çocuklarda Duygu Düzenleme (Regülasyon) Becerileri Geliştirmede Ebeveyn Tutumları’, ‘Akran İlişkilerinde Ebeveyn Yaklaşımları İle Olumlu Benlik Gelişimi’, ‘Çocuk-Ebeveyn İlişkisinde Sağlıklı Sınırlar’, ‘Çevre Bilinci Konusunda Duyarlı Çocuklar Yetiştirmek’, ‘Çocuklar İçin Felsefe Yöntemiyle Çocuklar Eleştirel Düşünme Becerisi Kazandırma Yöntemleri’, ‘Doğru Beslenme Bilinci Aşılamada Ailenin Rolü’, ‘Çocukta Değerler Sisteminin Yapılanması’, ‘Ebeveyn Tutumları Ve Çocuklarda Davranış Yönetimi’, ‘Yeni Nesil Ebeveynlik Stilleri Ve Çocuklar Üzerindeki Etkileri’, ‘Mutlu Ebeveyn /Mindful Ebeveyn Olabilme’, ‘Dijital Çağda Ebeveyn Olmak/ Ebeveynler İçin Dijital Farkındalık’, ‘Ergenlik Gelişim Dönemine Bakış Ve Anne Baba Yaklaşımları/Ergen -Ebeveyn İletişimi’, ‘Çocuklarda Öz Denetim Ve Öz Düzenleme Becerisine Aile Desteği’, ‘Sınavlara Hazırlık Sürecinde Aile Desteğinin Önemi’, ‘Ebeveyn Tutumlarının Sınav Dönemine Etkileri’, ‘Çocuklarda Okuma Kültürünün Oluşmasında Ailenin Etkisi’, ‘Çocukla Hangi Dönemde Nasıl Oyunlar Oynanabilir?’, ‘Üstün Yetenekli Bir Çocuğun Ebeveyni Olmak’, ‘Çocuklarda Bilinçli Teknoloji Kullanımı’, ‘Çocuklarda Olumlu Davranış Geliştirmede Aileler İçin Öneriler’.

Kapsayıcı Bütünleştirici Veli Eğitimi’ne yönelik 9 eğitim gerçekleştirilecek

Veli Akademileri kapsamında Kapsayıcı Bütünleştirici Veli Eğitimi’ne yönelik ise 9 eğitim gerçekleştirilecek. Bu kapsamda gerçekleştirilecek konu başlıkları ise şöyle: ‘Gelişimsel yetersizliği olan çocuklarda nitelikli ebeveyn çocuk etkileşimi’, ‘Erken müdahale teknikleri ile duyu bütünleme ve dil terapisinin birlikte kullanımının yararları’, ‘Özel Gereksinimli Çocukların Rutinlerle Günlük Yaşam Becerilerini Kazanma Doğal Öğretim Teknikleri’, ‘Özel Gereksinimli Çocukların Bilişsel Süreçleri Evde Nasıl Yönetilebilir?’, ‘Özel Gereksinimli Çocuğa Sahip Ailelerin Gereksinimleri’, ‘Yaygın Gelişimsel Bozukluğa Ebeveyn Merkezli Erken Müdahale’, ‘Disleksi Ve Öğrenme Güçlüğü Arasındaki Farklar’, ‘Özel Gereksinimli Çocukları Ebeveynlerine Yönelik Psikolojik Sağlamlık Geliştirme Yöntemleri’, ‘Erken Çocukluk Özel Eğitiminde Oyun Ve Müziğin Önemi’.