Ege’de “TEYDEB-1505 Projesi Yazım Eğitimi”verildi

Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (EBİLTEM) tarafından  “TEYDEB-1505 Projesi Yazım Eğitimi” verildi. Eğitim  EBİLTEM TTO Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Özgürses Gazetesi
02:02 -
Ege’de  “TEYDEB-1505 Projesi Yazım Eğitimi”verildi

Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (EBİLTEM) tarafından  “TEYDEB-1505 Projesi Yazım Eğitimi” verildi. Eğitim  EBİLTEM TTO Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Eğitimi Sanayi İlişkileri Uzmanı Pınar Akyürek Öktem ve Reha Şentürk verdi. Öktem, TEYDEB-1505’in Türkiye yerleşik sermaye şirketlerinin AR-GE yoluyla çözülebilecek ihtiyaçlarının ülkedeki bir üniversiteye eğitim ve araştırma hastanesine veya kamu araştırma ve enstitüsüne bir proje çerçevesinde ve iş birliği sözleşmesi kapsamında yaptırılmasını hedefleyen program olduğunu söyledi.

TEYDEB-1505’in projesinin amacına değinen Öktem, “Üniversite- kamu araştırma merkez ve enstitülerindeki bilgi birikimi ve teknolojinin, Türkiye’de yerleşik proje sonuçlarının Türkiye’de uygulamayı taahhüt eden kuruluşların ihtiyaçları doğrultusunda, ürüne ya sürece dönüştürülerek, sanayi aktarılması yoluyla ticarileştirmesi katkı sağlamaktır” dedi.  Öktem, program kapsamında desteklenecek AR-GE projelerinin yeni bir ürün üretilmesi, mevcut ürünün geliştirilmesi ve iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardını yükseltilmesi, maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerin geliştirmesi olduğunu kaydetti.

Projeye yürütücü kuruluş dışındaki üniversitelerden, kamu araştırma merkez ve enstitülerinden ve eğitim ve araştırma hastanelerden araştırmacı, yardımcı personel ve bursiyerler de proje ekibine yer alabileceğini söyleyen Öktem, “1505 projesinin aynı zaman da Yüksek Lisans ya da doktora tezi çalışması olma zorunluluğu yoktur ”dedi.

TEYDEB- 1505 Projesi başvurma süreci hakkında bilgi veren Öktem, “Tüm proje önerisi formları proje yürütücüsü tarafından doldurulur, TÜBİTAK’tan ön kayıt onayı alınır,  müşteri kuruluş onayına gönderilir, müşteri kuruluş yetkilisi başvuru gönderimini tamamlar” diye konuştu.