“BERGAMA DOĞALGAZ SÜRECİ”NE İLİŞKİN KAMUOYUNA AÇIKLAMA

Bergama Belediye Başkanlığınca, Bergama’ya getirilmesi planlanan ‘Doğalgaz’ ile ilgili olarak “Bergama Doğalgaz Süreci” başlığındakamuoyunu bilgilendirme amaçlı bir açıklama yapıldı. Yazılı olarak yapılan açıklamada Bergama’ya getirilmesi planlanan doğalgaza ilişkin süreç anlatılarak, bilimsel ve teknik açıklamalara yer verildi.

Özgürses Gazetesi
01:10 -
“BERGAMA DOĞALGAZ SÜRECİ”NE İLİŞKİN KAMUOYUNA AÇIKLAMA

Bergama Belediye Başkanlığınca, Bergama’ya getirilmesi planlanan ‘Doğalgaz’ ile ilgili olarak “Bergama Doğalgaz Süreci” başlığındakamuoyunu bilgilendirme amaçlı bir açıklama yapıldı.

Yazılı olarak yapılan açıklamada Bergama’ya getirilmesi planlanan doğalgaza ilişkin süreç anlatılarak, bilimsel ve teknik açıklamalara yer verildi. Yaşanan süreçte kurumlar arasında uyumlu ve olumlu bir işbirliği sergilendiğine dikkat çekildi. Açıklamada; BOTAŞ’ın boru hattı güzergâhı ve İZMİRGAZ’ın Lisans alanına yönelik çalışmalarının ilgili yasal düzenlemeler ve prensipler doğrultusunda yürütüldüğü, Ankara odaklı bir yatırım kararı ya da önceliklendirme söz konusu olmadığı belirtildive; “Belediyemizden kaynaklanan herhangi bir gecikme de söz konusu değildir. Belediyemiz bu süreçte ilgili tüm ön hazırlıkları ve imar planlamalarını tamamlamıştır. Doğalgazın ilçemize bir an önce gelmesi için ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliğine dayalı çalışmalarımız devam etmektedir” denildi.

Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç imzalı açıklamada, “Belediyemizin bu süreci geciktirdiği yönünde kamuoyuna yayılan bilgiler, ya bilgi eksikliğinden kaynaklanan bir durum, ya da bildik ve ucuz siyasi propaganda maksatlı kötü niyetli yaklaşımlardır. Vatandaşlarımız bu konuda en sağlıklı bilgiyi belediyemizden alabilecekleri gibi, İzmirgaz yetkililerinden de teyit edebilirler” ifadelerine yer verildi.

 

Bergama Belediye Başkanlığınca yapılan açıklama;

 

BERGAMA DOĞALGAZ SÜRECİ

 

Ülkemizde doğalgaz dağıtımı bir Kamu İktisadi Kuruluşu (KİT) olan BOTAŞ (Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi) tarafından yapılmaktadır. Doğalgaz dağıtımına yönelik kentler arası ana boru hattı planlaması ve yapımı da BOTAŞ tarafından gerçekleştirilmektedir.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK); Enerji piyasalarının düzenlenmesi amacıyla 2001 yılında kurulmuş bağımsız nitelikte bir üst kuruldur. EPDK, Doğal Gazın BOTAŞ tarafından getirildiği kentlerde, Kentsel Doğal Gaz Dağıtım Lisanslarını ihale etmektedir. Faaliyet göstermek isteyen bir doğalgaz dağıtım şirketinin de EPDK’dan lisans alması gerekmektedir.

Lisansı alan şirketin, lisans tarihinden itibaren en geç 6 ay içinde yatırım çalışmalarına başlaması ve en geç 18 ay içinde tüketicilere gazı ulaştırması gerekmektedir. Lisans sahibi şirket, 5 yıl içinde, lisans sınırları içindeki imarlı bölgelerdeki tüm tüketicilere, “ekonomik olmak kaydıyla” gazı getirmekle yükümlüdür.

İzmir Doğalgaz Dağıtım A.Ş. (İZMİRGAZ) 07.07.2005 tarihinde EPDK tarafından gerçekleştirilen ihale ile İzmir İli dağıtım bölgesi sınırları içerisinde doğalgaz dağıtım lisansı almıştır. 2006 yılında Karşıyaka ile başlayan gaz verme işlemi sırasıyla Kemalpaşa, Torbalı, Gaziemir, Aliağa, Konak, Bornova, Bayraklı, Menemen, Buca, Tire, Çiğli, Karabağlar, Balçova, Menderes, Narlıdere’ye kadar devam etmiştir.

6360 sayılı yasa ile Büyükşehir sınırlarının genişlemesiyle İZMİRGAZ’ ın lisansına 17/06/2015 tarih ve 5643-3 sayılı EPDK Kurul Kararı ile Bergama, Dikili ve Kınık’ta alanına dahil edilmiştir. Dolayısı ile  Bergama bu tarihten önce herhangi bir lisanslı doğalgaz dağıtım şirketi alanına dahil edilmemiştir.

Henüz Lisans Alanına Dahil Olunmayan Süreçte;

  • İzmir Doğalgaz Dağıtım A.Ş. bu yeni durum üzerine Bergama’ya yönelik doğalgaz dağıtımı projelendirme çalışmalarında kullanılmak üzere 26/02/2014 tarih, GM-DY/2014-1995-02035 sayılı yazılarıyla hali hazır haritalar, imar planları ve adres-numarataj bilgilerini belediyemizden istemiş; kurumumuzca da 04/04/2014 tarih, 86295008-546 sayılı yazı ekinde gönderilmiştir.
  • 03/04/2015 tarih, 38168364-491-5266 sayılı yazımız ile; ilçemiz sınırları içerisinde yerleşik vatandaşlarımız ile ilçemizde kurulu bulunan küçük ve orta ölçekli sanayi işletmeleri ve Bergama Organize Sanayi Bölgesinde yatırım yapmak isteyen büyük ölçekli işletmelerin yoğun talepleri üzerine ilçemize doğalgaz arzı sağlanması konusundaki talebimiz İzmir Doğalgaz Dağıtım A.Ş. ’ye iletilmiştir.
  • İzmir Doğalgaz Dağıtım A.Ş. 07/04/2015 tarih, GM-DY/2015-4940-04976 sayılı verdiği cevabi yazıda; İZMİRGAZ lisans alanı ile gerçekleştirdikleri faaliyetlerini, EPDK tarafından yürürlüğe konulan meri mevzuatlar ve dağıtım lisansı hükümleri doğrultusunda yürütüldüğünü belirtmiş, lisans alanı dışında kalan bölgelerde, genişleme kapsamında gaz arzı sağlanması ise; gelen bağlantı talepleri ve şirket muvafakati kapsamında, EPDK onayı ile mümkün olacağını belirtmiştir.

Bu bağlamda talebimizin kabulü için öncelikle; Doğalgaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında, genişlemeye konu bölge için belediye meclis kararı ve alt yapıya yönelik hali hazır haritalar, imar plan paftaları, adres-numarataj bilgileri, hane halkı bilgileri gibi veriler istenmiştir.

Bu aşamalarda Bergama, İZMİRGAZ’ın lisans alanına henüz dahil edilmemiş ancak kurumlar arasında uyumlu ve olumlu bir işbirliği sergilenmiştir.

Lisans Alanına Dahil Edilmeyle Birlikte;

  • 25/05/2015 tarih, 38168364-491-135-18094 sayılı yazımız ekinde, İZMİRGAZ’ın lisans alanına ilçemizin dahil edilmesiyle ilgili Belediye Meclisimizin 05/05/2015 tarih, 15/65 sayılı kararı ve beraberinde altyapıya yönelik istenen bilgi ve belgeler titizlikle hazırlanarak gönderilmiştir.
  • İZMİRGAZ; 30/07/2015 tarih, GM-DY/2015-9178-09161 sayılı yazılarında EPDK tarafından 17/06/2015 tarih, 5643-3 sayılı Kurul Kararı ile ilçemizin doğalgaz dağıtım lisans alanına alındığı bildirilmiş ve yine yaygınlaştırma çalışmaları kapsamında projelendirmeye yönelik yıllar itibariyle su abone bilgileri istenmiştir.

Belediyemiz de yine 07/08/2015 tarih, 21467500-421 sayılı yazı ekinde yıllar itibariyle istenen abonelik bilgilerini sunmuştur.

  • İZMİRGAZ; 19/07/2016 tarih, TGM-DY/2016-7790-7918 sayılı yazılarında doğalgaz hattı projesinin gerçekleşebilmesi için 4×3 ebatlarında vana grubu montajı için İmar Planına işlenmek üzere yer talebinde bulunmuştur.

Belediyemizce konu meclis gündemine alınarak; 04/08/2016 tarihli oturumunda görüşerek, 16/87 sayılı kararı ile incelenmek ve gereği yapılmak üzere İmar Komisyonu’na havale etmiştir.

Konu, Belediyemiz Meclisi’nin 06/09/2016 tarihli oturumunda görüşülerek, 16/90 sayılı kararı ile İmar Planı’na işlenmek üzere talep edilen Vana Grubu (Regülatör alanı) yerinin uygunluğuna karar verilmiştir.

  • İZMİRGAZ; 30/09/2016 tarih, TGM-DY/2016-10512-10646 sayılı yazılarında doğalgaz hattı projesinin gerçekleşebilmesi için 12 adet 4×3 ebatlarında Bölge Regülatörü yerinin İmar Planına işlenmek üzere yer talebinde bulunmuştur.

Belediyemizce konu meclis gündemine alınarak; 06.10.2016 tarihli oturumunda görüşerek, 16/138 sayılı kararı ile incelenmek ve gereği yapılmak üzere İmar Komisyonu’na havale etmiştir.

Konu, Belediyemiz Meclisi’nin 03/11/2016 tarihli oturumunda görüşülerek, 16/141 sayılı kararı ile İmar Planı’na işlenmek üzere talep edilen Bölge Regülatör yerlerinin uygunluğuna karar verilmiştir. (EK-1)

Gerek doğalgaz hattı geliş güzergahı ve gerekse Kınık, Bergama kentleri faydalanma önceliği hakkında bilgi kirliliği yaratılmış, Belediyemizin projeye gerekli desteği sunmadığı geciktirdiği konularında iddialar ortaya atılmıştır.

Görüldüğü gibi Belediyemize yapılan müracaatlar ve Belediyemizin dağıtım firmasının taleplerine yönelik yapmış olduğu iş ve işlemler tarihsel sıralama ile verilmiş ayrıca ilgili kurum yetkilileri ile defalarca görüşmeler yapılmıştır. Kurumumuzdan kaynaklı bir olumsuzluk veya yaşanan bir gecikme bulunmamaktadır.

İZMİRGAZ’ın oluşturduğu ilk projeye göre İstanbul-İzmir güzergâhında, Akhisar üzerinden branşman alınarak Kınık ve Bergama’ya doğalgaz getirilmesi gündeme getirilmiştir. 21/01/2016 tarihinde Belediyemizin talebi ile İZMİRGAZ yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilen kamuoyu bilgilendirme toplantısıyla konu başta muhtarlarımız ve siyasi parti temsilcilerimiz ve basın olmak üzere kamuoyu ile paylaşılmıştır. Ancak Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ), Akhisar-Soma-Kınık-Bergama doğalgaz hattının linyit kömürü havzasından geçecek olmasının ciddi riskler doğuracağını belirterek güzergaha onay vermemiştir. Bu nedenle projede revizyona gidilmiş ve BOTAŞ tarafından doğalgazın Aliağa üzerinden Bergama’ya gelmesine karar verilmiştir. (EK-2)

Bu bağlamda da belirlenen Aliağa – Bergama doğalgaz hattı için kamulaştırma çalışmalarına başlandığı şirket yetkilileri tarafından ifade edilmiş ve kamuoyu ile paylaşılmıştır. Çalışmaların planlanan süreçte tamamlanması durumunda Bergama’ya 2018 kışında doğalgaz verilebilecektir.

İZMİRGAZ yetkililerinden alınan bilgiye göre Kınık’ta şehir içi doğalgaz hattı için borulama çalışmaları başlamıştır. Aliağa-Bergama-Kınık güzergahı boru hattı çalışmaları tamamlanmadan kentsel kullanım önceliğinin taşıma(nakliye) yöntemiyle Kınık’a verileceği söylenmektedir.

Bu durumun İZMİRGAZ’ın lisans hakkındaki yükümlülüğünden kaynaklandığı (Dağıtım yetkisini aldıktan en geç 6 ay içinde yatırım çalışmalarına başlaması ve en geç 18 ay içinde tüketicilere gazı ulaştırması zorunluluğu) ilgili şirket yöneticileri tarafından ifade edilmiştir. Kınık’ta Bergama’ya göre daha az abonenin bulunması dolayısı ile İZMİRGAZ Aliağa-Bergama boru hattı yapılıncaya değin taşıma(nakliye) ile gazı bu ilçeye getirecektir.

Görüldüğü üzere, BOTAŞ’ın boru hattı güzergâhı ve İZMİRGAZ’ın Lisans alanına yönelik çalışmaları tamamen ilgili yasal düzenlemeler ve prensipler doğrultusunda yürütülmektedir. Ankara odaklı bir yatırım kararı ya da önceliklendirme söz konusu olmadığı gibi Belediyemizden kaynaklanan herhangi bir gecikme de söz konusu değildir. Belediyemiz bu süreçte ilgili tüm ön hazırlıkları ve imar planlamalarını tamamlamıştır. Doğalgazın ilçemize bir an önce gelmesi için ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliğine dayalı çalışmalarımız devam etmektedir.

Belediyemizin bu süreci geciktirdiği yönünde kamuoyuna yayılan bilgiler, ya bilgi eksikliğinden kaynaklanan bir durum ya da bildik ve ucuz siyasi propaganda maksatlı kötü niyetli yaklaşımlardır. Vatandaşlarımız bu konuda en sağlıklı bilgiyi Belediyemizden alabilecekleri gibi İZMİRGAZ(www.izmirgaz.com.tr/ Çağrı Merkezi 0850 2223335) yetkililerinden de teyit edebilirler.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

Mehmet GÖNENÇ

Bergama Belediye Başkanı