“TÜPRAŞ’TA EŞ ZAMANLI İŞ BIRAKMA EYLEMİ”

TÜPRAŞ işçisi ve Petrol-İş , sözleşme sürecin de işverenin uzlaşmaz tutumu ve dayatmaları nedeniyle, tıkanmasını protesto etmek ve işvereni uyarmak için bu sabah İzmir, Kırıkkale, Aliağa ve Batman Rafinerileri’nde eş zamanlı 2 saat iş bıraktı. Petrol-İş Sendikası Aliağa Şubeşi örgütlü olunan Tüpraş İzmir-Aliağa Rafinerisinde bu sabah  eylem gerçekleştirdi.

Özgürses Gazetesi
12:57 -
Abone ol
“TÜPRAŞ’TA EŞ ZAMANLI İŞ BIRAKMA EYLEMİ”

TÜPRAŞ işçisi ve Petrol-İş , sözleşme sürecin de işverenin uzlaşmaz tutumu ve dayatmaları nedeniyle, tıkanmasını protesto etmek ve işvereni uyarmak için bu sabah İzmir, Kırıkkale, Aliağa ve Batman Rafinerileri’nde eş zamanlı 2 saat iş bıraktı.

Petrol-İş Sendikası Aliağa Şubeşi örgütlü olunan Tüpraş İzmir-Aliağa Rafinerisinde bu sabah  eylem gerçekleştirdi. İki saat kadar  iş bırakılan eylemde  şube başkanı Ahmet Oktay basın bildirisi okudu. Toplu İş sözleşmesi sürecinde işverenin dayatmacı ve kazanılan hakları geriye alma şeklindeki tutumunu sert bir şekilde eleştiren  Oktay;  ” Ülkemizin tek rafineri şirketi olan TÜPRAŞ, kurulduğu günden bugüne ekonomiye koyduğu katkılar, ürettiği yüksek katma değer ve yaptığı ihracat ile Türkiye’nin en önemli ve stratejik kuruluşu olmuştur.

TÜPRAŞ’ın varlığı, ülkemizde rafineri ürünlerinin güvenli bir şekilde temin edilebilmesine, yüksek katma değer yaratan üretime, istihdamın artırılmasına, sektörde teknoloji transferi ile bilgi birikiminin oluşmasına olanak sağlamıştır.

TÜPRAŞ’ın sektörde ve ekonomide en büyük şirket haline gelmesinde en büyük pay,kuşkusuz,her türlü fedakarlığı yapmaktan çekinmeyen ve yüksek riskleri göze alarak çalışan işçilerindir.

TÜPRAŞ’ın misyon ve vizyonun sürekliliğinin güvencesi, yüksek kalifikasyona sahip biz çalışanların örgütlü olması ve özelleştirme sonrası dönemde de el birliğiyle tesis edilen çalışma barışına yıllardır sahip çıkmasıdır.

Sendikamız Petrol-İş 2017-2018 dönemini kapsayan ve 18.01.2017 tarihinde başlayan toplu sözleşme görüşmelerinde de aynı hassasiyet ve sorumlulukla hareket etmiş, bu doğrultuda tavır almıştır. Aynı süreçte TÜPRAŞ işvereni; sözleşme yürürlük süresi, çalışmasistemi, vardiya düzeni vs. konularda dayatmalarda bulunmuş ve çalışma barışını tehdit edecek düzenlemeleri gündeme getirmiştir.

İşveren sözleşme süresinin 3 yıla çıkarmak, vardiyalı çalışanların çalışma saatlerini arttırmak ve buna bağlı olarak fazla çalışma düzenlemesinde değişiklikler yapmak, ayrıca hafta tatili çalışması karşılığı ücretli izin kullandırılması ve ödemeleri, ücretli mazeret izni hükümlerinde değişiklikler yapmak istemektedir. Kısacasıişveren, binlerce işçinin ve Petrol-İş’in itirazlarına rağmen çalışma biçiminde köklü değişiklikler yapmayı hedeflemekte, işçinin kazanımlarını tırpanlanmaya çalışmaktadır. İşverenin bu dayatmaları sonucunda toplu sözleşme süreci, ne yazık ki, tıkanmış ve sözleşme sürecinde uyuşmazlık aşamasına gelinmiştir.

TÜPRAŞ işçisi, bu dayatmalara boyun eğmeyecek, haklarına ve kazanımlarına sahip çıkacaktır! Çalışma barışını bozarak TÜPRAŞ’ın üretim ve faaliyetlerine zarar verecek bu dayatmalardan vazgeçilmeli, işçinin sesine kulak verilmelidir.

TÜPRAŞ işçisi ve Petrol-İş olarak, sözleşme sürecinin işverenin uzlaşmaz tutumu ve dayatmaları nedeniyle tıkanmasını protesto etmek ve işvereni uyarmak için bu sabah İzmir, Kırıkkale, Aliağa ve Batman Rafinerileri’nde eş zamanlı 2 saat iş bırakıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz bu eylemlerle ortaya koyacağımız uyarılar dikkate alınmadığı takdirde, eylemlerimizin artarak devam edeceğini kamuoyuna tüm açıklığıyla duyuruyoruz.

TÜPRAŞ işçisi, zamanında özelleştirmeye karşı verdiği mücadeleyi bugün TÜPRAŞ’a kazanımlarına ve alın terine sahip çıkmak için vermekten çekinmeyecektir.” dedi.

Tüpraş işçisi Oktay’ın konuşması öncesi ve sonrasında attıkları sloganlarla işverenin TİS sürecindeki tutumunu protesto ettiler.