Geniş Katılımlı Etkinlikler 3 Ay Ertelendi

Kovid-19 salgınında yaşanan artış nedeniyle geniş katılımlı etkinlikler 3 ay süreyle ertelendi. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İl Valiliğine “Geniş Katılımlı Etkinliklerin Ertelenmesi” konulu genelge gönderildi.

Özgürses Gazetesi
03:18 -
Abone ol
Geniş Katılımlı Etkinlikler 3 Ay Ertelendi

Kovid-19 salgınında yaşanan artış nedeniyle geniş katılımlı etkinlikler 3 ay süreyle ertelendi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İl Valiliğine “Geniş Katılımlı Etkinliklerin Ertelenmesi” konulu genelge gönderildi. Bakanlıktan gönderilen genelgede koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildiği ifade edildi.

Bu kapsamda; 17 Kasım 2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7256 sayılı Kanunla; derneklerin genel kurul toplantılarının ertelenmesine dair İçişleri Bakanı’na yetki veren 7244 sayılı kanunun 2/ç fıkrasına ekleme yapılarak erteleme yetkisinin üçer aylık sürelerle üç defaya kadar kullanılabileceği hükmü doğrultusunda derneklerin genel kurul toplantıları şubat ayı sonuna kadar ertelendi.

Dernek genel kurullarının ertelenmesine ilişkin durum doğrultusunda; daha önceden 01.12.2020 tarihine kadar yapılmaması kararlaştırılan, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek etkinlikler ve genel kurul toplantıları 01.03.2021 tarihine kadar ertelenmesi gerektiği değerlendirildi.