Foça biyo-çeşitlilik açısından büyük öneme sahip

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü tarafından “Peyzaj Fonksiyonlarının Haritalanması ve Analiz Edilmesi; Foca İlçesi Örneği” konulu bir araştırma gerçekleştirildi. Araştırmayı Prof.

Özgürses Gazetesi
12:15 -
Foça biyo-çeşitlilik açısından büyük öneme sahip

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü tarafından “Peyzaj Fonksiyonlarının Haritalanması ve Analiz Edilmesi; Foca İlçesi Örneği” konulu bir araştırma gerçekleştirildi. Araştırmayı Prof. Dr. Şerif Hepcanve  Doç. Dr. Çiğdem Coşkun Hepcan yaptı.

Analizler sonucunda peyzajın biyoçeşitlilik ve habitat fonksiyonları değerlendirildiğinde Foça’nın  yüzde 53’ünün habitat fonksiyonu,  yüzde 51’inin biyoçeşitlilik fonksiyonu açısından çok yüksek değere sahip olduğu belirlendi.

Habitat fonksiyonları değerlendirildiğinde Foça’nın  yüzde 53’ünün habitat fonksiyonu,  yüzde 51’inin biyoçeşitlilik fonksiyonu açısından çok yüksek değere sahip olduğu ve bu alanların ilçenin kuzey  batısında yer alan, parçalanmamış, bütünlük ve süreklilik gösteren, maki ve frigana vejetasyonlarıyla kaplı yüksek dağlık alanlar olduğu belirlendi.

Peyzajın kültürel fonksiyonu açısından Eski Foça yerleşimi ve kuzeyindeki kayalık kıyılar ve adalar ile kuzeyde Eski Foça ile Yeni Foça arasında bulunan Kartdere ve Sazlıca köyleri ile Doğuda Kozbeyli ve Taşköy’ün yüksek değer aldığı biliniyor. Peyzajların tanımlanması ve değerlendirilmesi konusunda bilimsel ve uygulamaya dönük çalışmalar, dünyada 1950’lerden bu yana yapılıyor. Avrupa Peyzaj Sözleşmesi(APS) peyzaj kavramına, peyzajların tanımlanmasına, kalitesinin korunmasına, peyzaj envanter ve onarımı gibi kavramlara uluslararası bağlamda bir tanınırlık sağlıyor.

Araştırma sonuçları Eski Foça ve Yeni Foça yerleşimleri arasındaki dik kayalık bir yapıya sahip kıyı peyzajının biyoçeşitlilik, habitat ve kültürel fonksiyonları açısından yüksek değere sahip olduğunu gösteriyor. Ayrıca bölgenin büyük bölümü ise doğal sit kapsamında bulunuyor.