“K BELGESİ” UCUZLADI!

8 Ocak 2018 tarihinde yayınlanan resmi gazetede ilanı yapılan Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ndeki son değişiklerde şahıs ve firmaları ilgilendiren en önemli konu fiyat tarifesi. 2018 yılı tarifesine göre K1 Belgesi ve K2 Belgesi 10 bin lira, K3 Belgesi 5 bin lira olarak değiştirildi.

Özgürses Gazetesi
08:41 -
“K BELGESİ” UCUZLADI!

8 Ocak 2018 tarihinde yayınlanan resmi gazetede ilanı yapılan Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ndeki son değişiklerde şahıs ve firmaları ilgilendiren en önemli konu fiyat tarifesi.

2018 yılı tarifesine göre K1 Belgesi ve K2 Belgesi 10 bin lira, K3 Belgesi 5 bin lira olarak değiştirildi. Daha önceki yıllarda yetki belgesi iptal olan vatandaşlarımız da belge ücretinin yüzde 50’sini ödeyerek, belgelerini tekrar aktifleştirebilecek.

REMİ GAZETE YAYIMLANAN İLANA GÖRE:

08.01.2018 tarihli 30295 sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Karayolu Taşıma Yönetmeliği ile ilgili olarak;

NAKLİYECİLİK YAPAN VE HENÜZ K1 YETKİ BELGESİ ALMAYAN ESNAF İÇİN

  • Gerçek kişiler için 30 ton olan asgari kapasite şartı 25 tona düşürülmüştür.
  • Yetki Belgesi almak için istenen sermaye şartı kaldırılmıştır.
  • Asgari kapasiteyi sağlayacak taşıtlar için istenen 20 yaş şartı kaldırılmıştır.
  • Yetki Belgesi ücreti 24.307,00-TL’den 10.000,00-TL’ye düşürülmüştür.
  • Sadece kamyonetlerle taşımacılık yapmak üzere K1 almak için başvuran gerçek kişilerden en az 11 birim taşıt dışında asgari kapasite ile en az birer adet orta düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olma veya bu niteliklere haiz kişiyi istihdam etme şartı kaldırılmış ve bunların yetki belgesi ücretlerinde % 75 indirim uygulaması düzenlenmiştir.Bu düzenleme ile sadece kamyonetle taşımacılık yapmak üzere K1 alan esnafımızın il dışına taşımacılık yapabilmesine olanak sağlanmıştır.

Yenileme hakkı biten veya iptal edilen yetki belgelerinin yeniden düzenlenmesi; İptal edilmiş (Yetki belgesi sahibi gerçek kişinin ölümü halindeki iptal işlemleri hariç olmak üzere) veya yönetmeliğin 19 uncu maddesine göre yenileme hakkı bulunmayan yetki belgeleri için yetki belgesi sahibi tarafından, aynı yetki belgesinin talep edilmesi halinde; bu Yönetmelikte öngörülen şartların sağlanması, aynı yetki belgesinden geçerli veya yenileme sürecinde olan bir yetki belgesinin bulunmaması ile mevcut yetki belgesi tam ücretinin % 50’sini ödemeleri halinde, yetki belgesinin yeniden düzenlenebilme imkânı getirilmiştir. Bu şekilde düzenlenen yetki belgesi eki taşıt belgesine kayıt edilecek taşıtlar için geçerli taşıt kartı ücreti tam olarak tahsil edilecektir.                                                                                                                       Bunun yanı sıra;                                                                                                                   1. Yetki belgesi sahipleri, yetki belgesi eki taşıt belgelerinde kayıtlı taşıtlarının asgari kapasite şartını kaybetmeleri ve asgari kapasitenin kaybedildiği süre toplamının, yetki belgesi geçerlilik süresi olan 5 yıllık süre boyunca 630 takvim gününden fazla olması halinde yetki belgesi iptal edilecektir.                                                                                                                       2. Yetki belgesinin yenilenmesinde ve zayiinde yetki belgesi ücreti 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunun 33 üncü maddesi gereğince 31/12/2022 tarihine kadar “%5” olarak uygulanacaktır.

  1. Yetki belgesi sahipleri tarafından yetki belgelerinin yenilenmesi için yetki belgesinin geçerlilik süresinin sona erdiği tarihten itibaren 540 takvim günü içinde Bakanlığa yazılı olarak müracaat edilmesi halinde; yetki belgesi, yenileme ücretinin ödendiği tarih esas alınarak yenilenir. Yenileme ücretinin, söz konusu 540 günlük süre içinde ve ödeme tarihindeki geçerli yenileme ücreti olarak ödenmesi şarttır. 4. Gerçek kişinin ölümü halinde, yetki belgesinin faaliyeti durdurulacaktır. Ancak ölen yetki belgesi sahibinin kanuni mirasçılarının, yetki belgesinin geçerlilik süresinin bitim tarihine kadar Bakanlığa yazılı olarak başvurmaları şartıyla; yetki belgesi geçerlilik tarihi ile ölüm tarihi arasındaki gün sayısının, mevcut yetki belgesi cari ücretine düşen kısmının hak sahiplerine iade edilmesi, düzenlenmiştir. Gerçek kişinin ölümü nedeniyle, faaliyeti durdurulmuş yetki belgesi/belgeleri kapsamındaki faaliyetlere devam etmek isteyen ve bu fıkraya göre belge ücreti iadesi yapılmayan mesleki saygınlığa sahip kanuni mirasçıların, yetki belgesinin yenileme süresinin bitim tarihine kadar Bakanlığa yazılı olarak başvurmaları kaydıyla;
  2.   a) Kanuni mirasçılar adına yetki belgesi yeniden düzenlenir.
  3.   b) Adlarına yetki belgesi düzenlenen kanuni mirasçılar, bu Yönetmelikte belirtilen şartlara, yetki belgesinin düzenlendiği tarihten itibaren 2 yıl içerisinde uyum sağlamak zorundadır.

Detaylı bilgi almak isteyenler İlçe Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odalarına başvurabilirler.