ALTO AHİLİK HAFTASININ ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ

Aliağa Ticaret Odası (ALTO) Başkanı ve TOBB Mesleki Eğitim Kurulu Başkanı Adnan Saka, ahilik felsefesinin yaşatılması halinde toplumsal alanda da önemli gelişimin sağlanacağı inancını taşıdığını belirtti. Ahiliğin iyi ahlakın, doğruluğun, kardeşliğin, yardımseverliğin kısacası bütün güzel meziyetlerin birleştiği bir sosyo-ekonomik düzen olduğunu ifade eden Saka, insanı odak alan, akıl ve ahlakı hep ön planda tutan bu köklü kültürün yaşatılması için ellerinden gelen tüm çabayı sonuna kadar göstereceklerini kaydetti.

Özgürses Gazetesi
12:50 -
Abone ol
ALTO AHİLİK HAFTASININ ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ

Aliağa Ticaret Odası (ALTO) Başkanı ve TOBB Mesleki Eğitim Kurulu Başkanı Adnan Saka,

ahilik felsefesinin yaşatılması halinde toplumsal alanda da önemli gelişimin sağlanacağı

inancını taşıdığını belirtti. Ahiliğin iyi ahlakın, doğruluğun, kardeşliğin, yardımseverliğin

kısacası bütün güzel meziyetlerin birleştiği bir sosyo-ekonomik düzen olduğunu ifade

eden Saka, insanı odak alan, akıl ve ahlakı hep ön planda tutan bu köklü kültürün

yaşatılması için ellerinden gelen tüm çabayı sonuna kadar göstereceklerini kaydetti.

Ahilik anlayışı günümüz ticari ve sosyal yaşamının temeli durumundadır

Aliağa Ticaret Odası(ALTO) Başkanı Adnan Saka Ahilik anlayışının ve haftasının önemine

dikkat çekerken ahilik anlayışının temelinde, toplumda yaşayan bireyleri birbirine

yaklaştırmanın ve toplum içinde dayanışmanın olduğunu söyledi. Günümüzde bile kalite

ve standardizasyon, esnaf-müşteri ilişkisi, tüketici korunması ve iş mükemmelliği gibi

kavramların öneminin yeni yeni anlaşılmaya başladığını belirten Başkan Saka, ”Ahilik

anlayışı ile yüzyıllar önce toplumda esnaf-müşteri arasında güven ortamı sağlanmış,

iş ahlakı oluşturulmuş, mesleki gelişim sisteme sokulmuş ve çıraklık, kalfalık, ustalık

süreçleri ortaya çıkmıştır. Ahilikte yüzyıllar önce temelle bugün kaliteli üretim için

başvurulan Kalite ve Standardizasyon Yönetimi dediğimiz tedbirlerle tüketicinin daha

ucuz, daha kaliteli mal alma imkânı doğmuştur” dedi.

Mesleki eğitimde rota “Ahi Eğitim” sistemi olmalıdır

Ahilikteki eğitim sisteminde kuramsal bilginin yanında uygulamalı eğitimin yapıldığını,

öğrencinin yaparak ve yaşayarak öğrenim görmesinin sağlandığını vurgulayan Başkan

Saka: İlgi çekici bir örnek vermek gerekirse; TOBB Mesleki Eğitim Kurulu olarak

Almanya’daki Mesleki Eğitim Sistemi ile ilgili olarak Alman eğitimcilerle görüş alışverişinde

bulunduğumuzda ‘Alman eğitimciler ise bize, bizim neden Almanya’ya gelip oradaki

mesleki teknik eğitim sistemindeki yapıyı, gelişmeleri almaya kalktığımızı, şuan ki

eğitim sistemlerini ahi eğitim sisteminin yapısını inceleyip kendi yapılarına uygun hale

getirdiklerini söyledi.’ Görüldüğü gibi ihtiyaç duyduğumuz bilgi birikimi kendi kültürümüz

içerisinde mevcut. Bizim bu noktada öğrencilerimizin yalnızca okul bilgileri ile yetinmeyip

onlara çağın gerektirdiği bilgileri kazanmalarını sağlamalıyız. Bilginin katlanarak arttığı bu

dönemde ayakta kalmanın tek şartı budur.

Ticaret Erbabı olmanın esnaf olmanın gereklerini hatırlıyoruz

Ticari ve sosyal yaşamda dengeleri kuran, kaliteyi artıran ve toplumu bütünleştirmeyi

amaçlayan Ahilik anlayışının etkinliklerle kutlanmasının bir gereklilik olduğuna inandığını

belirten Başkan Saka, ticaret erbabı olmanın, esnaf olmanın gereklerini böylelikle bir kez

daha hatırladıklarını ve Ahilik haftasında herkesin hayırlı kazançlar elde etmesini dilediğini

belirtti.