ALİAĞA ÖZEL FİNAL LİSESİ’NDE KARİYER GÜNÜ

21 Aralık 2018
ALİAĞA ÖZEL FİNAL LİSESİ’NDE KARİYER GÜNÜ

“Mes­le­ki Ka­ri­yer Günü” kap­sa­mın­da bir­çok mes­lek gu­ru­bu tem­sil­ci­si Ali­ağa Özel Final Li­se­si’nde bir araya geldi. Dok­tor, hem­şi­re, ec­za­cı, di­ye­tis­yen, bil­gi­sa­yar mü­hen­di­si, elekt­rik-elekt­ro­nik mü­hen­di­si, in­şa­at mü­hen­di­si, avu­kat, psi­ko­log, ga­ze­te ve medya ala­nın­da ka­tı­lan tem­sil­ci­ler öğ­ren­ci­le­rin so­ru­la­rı­nı ya­nıt­la­dı, mes­lek­le­ri­ni an­lat­tı. Yak­la­şık iki saat süren bu­luş­ma­ya öğ­ren­ci­le­rin il­gi­si ol­duk­ça yo­ğun­du.
Okul Mü­dü­rü Ser­dar Eskin mes­le­ki ka­ri­yer gün­le­ri ile il­gi­li ola­rak şun­la­rı ifade etti: “Oku­lu­muz­da yap­mış ol­du­ğu­muz çe­şit­li sos­yal ak­ti­vi­te­ler ile fark ya­rat­ma­ya devam edi­yo­ruz. Mes­le­ki Ka­ri­yer Günü or­ga­ni­zas­yo­nu da bun­lar­dan biri. Ol­duk­ça ve­rim­li geçen bu or­ga­ni­zas­yon­da dok­tor, hem­şi­re, ec­za­cı, di­ye­tis­yen, bil­gi­sa­yar mü­hen­di­si, elekt­rik-elekt­ro­nik mü­hen­di­si, in­şa­at mü­hen­di­si, avu­kat, psi­ko­log, ga­ze­te ve medya ala­nın­da işin ehli olan ve­li­le­ri­miz yer aldı. Öğ­ren­ci­le­ri­miz bö­lüm­ler, ça­lış­ma şart­la­rı, mes­le­ki zor­luk­lar ve gü­zel­lik­ler­le il­gi­li akıl­la­rın­da­ki tüm so­ru­la­rı sor­du­lar ve bi­rin­ci ağız­dan cevap al­dı­lar. Öğ­ren­ci­le­ri­mi­zin yoğun il­gi­si kar­şı­sın­da mes­le­ki de­ne­yim­le­ri­ni ak­ta­ran ve­li­le­ri­miz de ta­nı­tım­dan mem­nun ay­rıl­dı­lar. Ka­tı­lım gös­te­ren ve­li­le­ri­mi­ze te­şek­kür edi­yo­rum” dedi.

Haber: Mehmet DARCAN

Reklam

Lütfen Dikkat

Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır.
Yorum yapan kişi; IP adresinin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun kendisine ait olduğunu, yorumun yetkililerce, fikri sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini siteye girdiği andan itibaren kabul ve beyan etmiş sayılır.

Bu sitede bulunan tüm yazılı ve görsel içerikler ile bu içeriklerin görsel ve sistematik tasarım hakları aksi belirtilmediği sürece Özgürses Gazetesi’ne aittir. Özgürses Gazetesi’nin yazılı izni alınmadan hiçbir yazılı, görsel, işitsel içerik kopyalanamaz, değiştirilemez, yeniden yayınlanamaz veya satılamaz. Aksine davranışların, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre hukuki ve cezai yaptırımları mevcuttur. Sitedeki tüm içeriklerin telif hakları korunmaktadır.