Depreme dayanıklı yapılar için yeni düzenlemeler meclis gündemine geliyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi depreme dayanıklı ve güvenli yapıların oluşturulması için üç önemli düzenlemeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Yeni yapılacak yapılarda sismik izolatör, 5 kat ve üzeri yapılarda en az bir adet bodrum k...

Özgürses Gazetesi
11:45 -
Abone ol
Depreme dayanıklı yapılar için yeni düzenlemeler meclis gündemine geliyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi depreme dayanıklı ve güvenli yapıların oluşturulması için üç önemli düzenlemeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Yeni yapılacak yapılarda sismik izolatör, 5 kat ve üzeri yapılarda en az bir adet bodrum kat yapılması zorunluluğu, İnceleme Kurulu oluru alınmadan yapı ruhsatı verilmemesi konuları 13 Mart Pazartesi günü yapılacak İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında meclis üyelerinin onayına sunulacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi dirençli kent İzmir için çalışmalarını sürdürüyor. Depreme dayanıklı yapıların oluşturulması, halkın can ve mal güvenliğinin korunması için yürürlükteki mevzuatta yapı izinlendirme iş ve işlemlerini masaya yatıran Büyükşehir, güvenli ve depreme dayanıklı yapıların oluşturulmasına yönelik ek tedbirler alınması için İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi’ne sunulmak üzere önerge hazırladı.

Önce ilgili komisyonlarda görüşülecek
Başkanlık önergesi olarak gündeme eklenecek üç madde önce ilgili komisyonlara havale edilecek. Maddelerden ilki, zemin açısından riskli yerlerde yapılan yüksek yapıları kapsıyor. Buna göre gevşek kum, çakıl veya yumuşak – katı kil tabakaları içeren zeminler veya sıvılaşma riski yüksek zeminlerde inşa edilecek yapılarda en az bir adet bodrum kat yapılması gerekiyor. Yine imar planına göre kat adedi 5 ve daha fazla olan binalarda da en az bir adet bodrum kat yapılması şartı getirilecek.

Sismik izolatör zorunluluğu
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’ne gelecek bir diğer madde ise sismik izolatör kullanımına ilişkin olacak. Yurttaşların deprem öncesi ve sonrası yoğun olarak kullandığı hastaneler, dispanserler, sağlık ocakları, itfaiye bina ve tesisleri, PTT ve diğer haberleşme tesisleri, ulaşım istasyonları, terminaller, enerji üretim ve dağıtım tesisleri, vilayet, kaymakamlık ve belediye yönetim binaları, ilk yardım ve afet planlama istasyonları, okullar, diğer eğitim bina ve tesisleri, yurt ve yatakhaneler ile müzelerde sismik izolatör kullanılacak. Depremde, üst yapıyı zeminden ayırıp binayı sarsıntının şiddetinden koruyarak depremin yıkıcı etkisini hayli azaltan sismik izolatörün, 3 kat ve üzeri olan veya bina yüksekliği 10,5 metreyi geçen ayrık nizam yapılarda da kullanımı istenecek. İhalesi Meclis kararından önce kamu tarafından yapılan veya yaptırılan yapılar, karardan muaf olacak. Bu yapılarda ayrıca bir binanın yol seviyesinden aşağı olan kısmını içeren rijit bodrum kat yapılması zorunluluğu ise aranmayacak.

İnceleme Kurulundan ön olur alınacak
Yüksek yapıların tasarım, yapım ve denetim aşamalarının kent bütününde sağlıklı, güvenli şekilde tasarlanmasına yönelik de önemli bir madde gündeme gelecek. Buna göre bodrum katlar dahil olmak üzere toplam kat adedi 13’ü aşan (13 kat hariç) yapılar için hazırlanan projelerin, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili birimleri, ilgili meslek odaları ve ilgili ilçe belediyesi temsilcilerinden oluşturulacak inceleme kurulundan ön olur alması gerekiyor.
İnceleme Kurulundan ön olur alınmadan yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi verilemeyecek. İnceleme Kurulu çalışma usul ve esasları ile yüksek yapılara ilişkin değerlendirme kriterleri ayrıca belirlenecek. Bu üç madde meclisten geçtikten sonra yürürlüğe girecek.