“İZMİR’İN HAVA KALİTESİNDEN İYİLEŞME BEKLEMEK SÖZ KONUSU DEĞİL”

Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı Helin İnay Kınay, İzmir'de hava kirliliğine dikkat çekerek, "İsterseniz tüm şehri doğalgaza geçirin, Aliağa'ya yeni bir termik santral yaptığınız sürece İzmir'in hava kalitesinden iyileşme beklemek söz konusu değildir" dedi. Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı Helin İnay Kınay, İzmir'de hava kirliliğine dikkat çekerek, "İsterseniz tüm şehri doğalgaza geçirin, Aliağa'ya yeni bir termik santral yaptığınız sürece İzmir'in hava kalitesinden iyileşme beklemek söz konusu değildir" dedi.

Özgürses Gazetesi
02:54 -
“İZMİR’İN HAVA KALİTESİNDEN İYİLEŞME BEKLEMEK SÖZ KONUSU DEĞİL”

Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı Helin İnay Kınay, İzmir’de hava kirliliğine dikkat çekerek, “İsterseniz tüm şehri doğalgaza geçirin, Aliağa’ya yeni bir termik santral yaptığınız sürece İzmir’in hava kalitesinden iyileşme beklemek söz konusu değildir” dedi.

Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı Helin İnay Kınay, İzmir’de hava kirliliğine dikkat çekerek, “İsterseniz tüm şehri doğalgaza geçirin, Aliağa’ya yeni bir termik santral yaptığınız sürece İzmir’in hava kalitesinden iyileşme beklemek söz konusu değildir” dedi.

Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı Helin İnay Kınay, İzmir’in hava kalitesi ile ilgili etkenler incelendiğinde; konut, trafik ve sanayi kaynaklı kirleticilerin etkin olduğunu ancak en büyük problemin sanayi kaynaklı kirlilik olduğunu söyledi. Trafiğe çıkan araçların yarattığı kirliliğin toplu ulaşım olanaklarının arttırılması ve çeşitlendirilmesiyle azalacağını belirten Kınay İzmir’in yoğun yapılaşması, bitişik nizam yapılar, yeterli hava koridorlarının olmaması, kentin çanak yapısı ve atmosferik nedenlerle özellikle kış aylarında ısınma kaynaklı kirliliğin de hissedildiğini belirtti.

KENT İÇİNDEKİ TESİSLER SANAYİ BÖLGELERİNE TAŞINMALI

İzmir kentinde doğalgaza geçiş süreci ile birlikte kış aylarında yaşanan hava kirliliğinde olumlu etkiler gözlendiğine dikkat çeken Kınay, ancak kent içerisinde ekonomik faktörler nedeni ile özellikle ekonomik düzeyi düşük bölgelerde ısınma amaçlı olarak kullanılan her türlü malzemenin hava kalitesine olumsuz etkileri olduğunu da söyledi. Bu nedenle sosyal ve ekonomik gelişimle birlikte götürmediğiniz sürece çevresel anlamda kaliteyi iyileştirmenin mümkün olmadığını vurgulayan Kınay, “Bu kapsamda zaman içerisinde kent içerisinde kalmış olan mevcut kirletici sanayi tesislerinin, taş ocaklarının planlı sanayi bölgelerine taşınması gerekmektedir” dedi.

İzmir’in hava kalitesi ile ilgili değerlendirmelerde özellikle Aliağa bölgesindeki yoğun sanayileşmenin getirdiği olumsuz etkilerin önemli olduğunu belirten Kınay, “Bölgenin çevresel anlamda mevcut durumunun iyileştirilmesi ve mevcut tesisler ile ilgili yapılacak her türlü kapasite arttırımı ya da yeni tesis yatırımlarında ÇED süreçlerinin tekil tesis üzerinden değil bölgesel olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. İzmir ve Aliağa bölgesinde evsel ve sanayi kaynaklı kirleticilerin hava kalitesine olumsuz etkilerinin azaltılabilmesi amacı ile daha az kirletici olan doğalgaza yönlenmesi yönünde çalışmalar yürütülürken bir taraftan Aliağa’ya kömürle üretim yapan termik santrallerin hayata geçirilmesi çalışmaları bir tezat oluşturmaktadır. Tüm kenti doğalgaza geçirseniz bile yeni termik santral yaptığını sürece İzmir’in hava kalitesinde iyileşme beklemek söz konusu değildir. İşe yaramaz” dedi.

İÇD DENEME ÜRETİMİNDE, ENKA’YA DANIŞTAY ENGELİ, SOCAR’A DAVA

Aliağa’da 7 termik santral kurulmasının hedeflendiği açıklanmıştı. Bunlardan İzmir Demir Çelik’in termik santrali Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan aldığı geçici izinle deneme üretimine başladı. ENKA’nın termik santralinin ÇED olumlu raporu ise Danıştay tarafından iptal edildi. Bu nedenle santralin yapımına başlanılamadı. Öte yandan Aliağa Paşa Çiftliği bölgesinde Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi’nin (SOCAR) içinde termik santral de bulunan liman, rafineri gibi projelerini hayata geçirebileceği ‘Özel Proje Alanı’ imar plan değişikliğine karşı Karşıyaka ve Foça Belediyesi iptal davası açtı.