GEMİSANDER “Gemi Mühendisliği Zirvesi 2019″a katıldı!

GEMİSANDER “Gemi Mühendisliği Zirvesi 2019″a katıldı!

7. Gemi Mü­hen­dis­li­ği Zir­ve­si YTÜ Gemi ve De­niz­ci­lik Ku­lü­bü ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen Gemi Mü­hen­dis­li­ği Zir­ve­si et­kin­li­ği 26-27 Mart 2019 ta­ri­hin­de Yıl­dız Tek­nik Üni­ver­si­te­si Be­şik­taş Kam­pü­sü Odi­tor­yu­mu’nda ya­pıl­dı.
Her sene ge­le­nek­sel ola­rak Yıl­dız Tek­nik Üni­ver­si­te­si Gemi ve De­niz­ci­lik Ku­lü­bü ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen Gemi Mü­hen­dis­li­ği Zir­ve­si et­kin­li­ği­ne Sek­tö­rün önde gelen fir­ma­la­rı ve tem­sil­ci­le­ri ka­tıl­dı.
Bu yıl dü­zen­le­nen et­kin­li­ğe Deniz Ti­ca­ret Odası, Gemi Mü­hen­dis­li­ği Odası, Sa­vun­ma Sa­na­yi Baş­kan­lı­ğı, STM Sa­vun­ma Tek­no­lo­ji­le­ri Mü­hen­dis­lik ve Ti­ca­ret A.Ş., Tu­r­qu­o­ise Yacht, Cemre Ter­sa­ne­si, Se­fi­ne Ter­sa­ne­si, Ku­zeys­tar Ter­sa­ne­si, Seft Di­zayn ve Mü­hen­dis­lik, Gemak, Türk Loydu, Ka­ra­de­niz Hol­ding, Ka­ra­taş Yacht, Damen Ship­yard, RMK Ma­ri­ne gibi fir­ma­lar ve ku­ru­luş­lar ka­tıl­dı..
GEMİSANDER’i tem­si­len Genel sek­re­ter Mesut Yolcu,Yö­ne­tim Ku­ru­lu üyesi Erol Polat ve Genel ko­or­di­na­tör Ersin Çeviker ka­tı­ldı.
Zir­ve­de Ersin Çeviker ta­ra­fın­dan ya­pı­lan su­num­da, Gemi Geri Dö­nü­şü­mün önemi, De­niz­ci­lik sek­tö­rü­ne olum­lu et­ki­le­ri, ha­li­ha­zır­da uy­gu­la­nan çevre ve iş sağ­lı­ğı ön­lem­le­ri-Der­nek hiz­met ve fa­ali­yet­le­ri ile Dünya gemi geri dö­nü­şüm sa­na­yin­de­ki gün­cel ge­liş­me­ler ka­tı­lım­cı­lar ile pay­la­şıl­dı.
Ersin Çeviker ta­ra­fın­dan 2013 yı­lın­da ya­yım­la­nan AB Gemi geri dö­nü­şüm yö­net­me­lik sü­re­ci­nin as­lın­da gemi in­şa­dan baş­la­dı­ğı, ne kadar temiz gemi üre­ti­lir­se gemi geri dö­nü­şüm fa­ali­yet­le­ri­nin de o kadar temiz ola­ca­ğı gemi in­şa­nın iş­lev­sel ola­rak gemi geri dö­nü­şü­mün tersi ol­ma­sı­na rağ­men her an­lam­da bir­bi­rin­den et­ki­le­nen sek­tör­ler ol­du­ğu vur­gu­lan­dı.
Zir­ve­de bir çok önem­li ku­ru­luş tem­sil­ci­le­ri ile is­ti­şa­re­ler­de bu­lun­ma im­kâ­nı da bu­lun­du.

Lütfen Dikkat

Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır.
Yorum yapan kişi; IP adresinin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun kendisine ait olduğunu, yorumun yetkililerce, fikri sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini siteye girdiği andan itibaren kabul ve beyan etmiş sayılır.

Bu sitede bulunan tüm yazılı ve görsel içerikler ile bu içeriklerin görsel ve sistematik tasarım hakları aksi belirtilmediği sürece Özgürses Gazetesi’ne aittir. Özgürses Gazetesi’nin yazılı izni alınmadan hiçbir yazılı, görsel, işitsel içerik kopyalanamaz, değiştirilemez, yeniden yayınlanamaz veya satılamaz. Aksine davranışların, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre hukuki ve cezai yaptırımları mevcuttur. Sitedeki tüm içeriklerin telif hakları korunmaktadır.