ALİAĞA BELEDİYESİ EKİM AYI MECLİSİ BİRİNCİ OTURUMU YAPILDI

Aliağa Belediyesi Ekim ayı olağan meclisi birinci oturumu Belediye Başkanı Serkan Acar başkanlığında yapıldı. Aliağa Belediyesi Meclis toplantı salonunda gerçekleşen oturumun gündeminde Başkanlıktan Gelen Önergeler, Gündem Dışı Önergeler ve Komisyondan Gelen Raporlar yer aldı.

Özgürses Gazetesi
12:42 -
Abone ol
ALİAĞA BELEDİYESİ EKİM AYI MECLİSİ BİRİNCİ OTURUMU YAPILDI

Aliağa Belediyesi Ekim ayı olağan meclisi birinci oturumu Belediye Başkanı Serkan Acar başkanlığında yapıldı. Aliağa Belediyesi Meclis toplantı salonunda gerçekleşen oturumun gündeminde Başkanlıktan Gelen Önergeler, Gündem Dışı Önergeler ve Komisyondan Gelen Raporlar yer aldı. Meclis üyelerinin görüşüne sunulan 28 madde tek tek oylandı.

 

Gündem maddeleri arasında yer alan 2018 Mali Yılı Performans Programının görüşülmesi ve 2018 Mali Yılı Bütçe Tasarısı’nın görüşülmesi oybirliği ile Plan, Bütçe Komisyonuna havale edildi. Performans Programı ve Bütçe Tasarısı görüşmeleri 6 Ekim Cuma günü saat 18.00’de yapılacak olan ikinci oturumda oylanacak.

 

Başkanlıktan Gelen Önergeler kapsamında; 5-6-8-9 ve 10.maddeler oy birliği ile İmar Komisyonuna havale edildi. 1 ve 4.maddeler oy çokluğu ile reddedildi.  7.madde oy birliği ile ikinci birleşimde görüşülmek üzere gündemde bırakıldı.

 

KOMİSYONDAN GELEN RAPORLAR

Komisyondan Gelen Raporlar kapsamında meclise gelen ve 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18.maddeleri kapsayan Çaltılıdere’deki parseller üzerinde bulunan 10 yıl takyitlidir şerhinin kaldırılması talebi oy çokluğu ile reddedildi. 1. Komisyon raporu komisyondan geldiği şekliyle oy çokluğu ile kabul edilirken 2.komisyon raporu komisyondan geldiği şekliyle oy birliği ile kabul edildi. 3’üncü maddenin ikinci birleşimde görüşülmek üzere oy birliği ile gündemde bırakılmasına karar verildi.

 

GÜNDEM DIŞI ÖNERGE

Belediye Meclis üyeleri tarafından meclis başkanlığına sunulan tek gündem dışı önerge ise şöyle: “3 Ekim 2017 tarihli meclis gündeminin komisyondan gelen raporlar bölümündeki 3.madde gündemde bırakılmıştır. Söz konusu madde de mülkiyeti belediyemize ait Yeni Mahalle 18K-1A pafta, 801 ada, 10 parsel tapuya kayıtlı 7 bin 908 metrekare yüz ölçümlü taşınmazın 5 bin 908 metrekaresi üzerine OVM Petrol Ofisi A.Ş. lehine tesis edilen 5 yıllık intifa hakkı süresi 1 Ocak 2018 tarihinde sona ereceğinden yeni bir firma ile yapılacak anlaşma ve görüşmelerde Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki üyelerden her partiden bir meclis üyesinin ve belediyenin ilgili yetkilileri ile birlikte akaryakıt ana dağıtım firmalarıyla görüşmeleri ve sonucunun beraber değerlendirilip meclis gündemine getirilmesi hususunda önergenin gündeme alınıp değerlendirilmesini arz ederiz”

 

Gündem maddelerinin oylanmasının ardından Ekim ayı ikinci birleşiminin 6 Ekim Cuma günü saat 18.00’de yapılmasına oy birliği ile karar verildi.