ALİAĞA BELEDİYESİ EKİM AYI OLAĞAN MECLİSİ TOPLANIYOR

Aliağa Belediyesi Ekim Ayı Olağan Meclisi 3 Ekim Salı günü saat 18.00’de toplanacak.

Özgürses Gazetesi
09:03 -
Abone ol
ALİAĞA BELEDİYESİ EKİM AYI OLAĞAN MECLİSİ TOPLANIYOR

Aliağa Belediyesi Ekim Ayı Olağan Meclisi 3 Ekim Salı günü saat 18.00’de toplanacak. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar başkanlığında gerçekleştirilecek toplantının gündeminde 28 madde yer alacak. 

Aliağa Belediyesi meclis salonundaki toplantı 22 Ağustos 2017 ve 5 Eylül 2017 tarihli meclis tutanaklarının okunup oylanması ile başlayacak. Ardından Başkanlıktan Gelen Önergeler ve Komisyondan Gelen Raporlar tek tek görüşülerek meclis üyelerinin oylamasına sunulacak.

2018 Mali Yılı Performans Programının ve 2018 Mali Yılı Bütçe Tasarısının da görüşüleceği toplantının gündemi şu maddelerden oluşuyor;

BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELER:

1- Belediye Başkanı’nca 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 23.maddesine istinaden Meclis’e yeniden görüşülmek üzere iade edilen; Belediye Meclisi’nin 05.09.2017 tarih ve 228 sayılı kararına istinaden Belediyemizde 5 Sayılı Sürekli İşçi Kadro İhdas Cetvelinde yer alan 33 adet sürekli işçi kadrosunun ihdas edilmesi hususunun yeniden görüşülmesi.

2- 2018 Mali Yılı Performans Programının görüşülmesi.

3- 2018 Mali Yılı Bütçe Tasarısının görüşülmesi.

4- 02.04.2015 tarih ve 29314 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğe istinaden; Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü’nce duyulan ihtiyaçtan dolayı 1 Sayılı Kadro İhdas Cetvelinde belirtilen 3.Dereceli 4 adet Zabıta Memuru, 4,Dereceli 4 adet Zabıta Memuru, 5.Dereceli 4 adet Zabıta Memuru, 6.Dereceli 4 adet Zabıta Memuru kadrolarının, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 49.maddesi uyarınca ihdas edilmesi hususlarının görüşülmesi.

5- Bozköy Mahallesi 1016 ve 1193 numaralı parsellerdeki Saliha Metiner Vekili Behçet Metiner’e ait hisselere karşı, Mülkiyeti Belediyemize ait uygun bir parselle takasının yapılması talebinin görüşülmesi.

6- Helvacı, 3667 numaralı 3.176,00 m2. ve 1/I000 ölçekli uygulama imar planında bitişik nizam 2 kat konut alanı park ve yol olarak planlı olan Murat Ayaz ve Bülent Ayaz ’a ait parselin (Vekili Filiz ÖZGÜL) Mülkiyeti Aliağa Belediyesi’ne ait uygun bir parselle takasının yapılması talebinin görüşülmesi.

7- 801 ada, 10 numaralı parselin, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre 5 (beş) yıl süre ile kiralanması hususunun görüşülmesi.

8- Siteler Mahallesi, 803 ada 1 numaralı parselin 12 metre genişliğinde yol olan 448 sokak tarafındaki zemin katının ticaret olarak yapılaşabilmesi talebinin görüşülmesi.

9- Güzelhisar Caddesi, Yeni Mahalle Muhtarlık binası yanında bulunan yeşil alana Türk Telekom tarafından Fiber Optik Cihazının (T5) konulması amacıyla izin verilmesi hususunun görüşülmesi.

10- Yalçınkayalar Paz.Dağ.Pet.Ürün.San.ve Tic. Ltd. Şti’ne Velaketen Meral Celep’in dilekçesine istinaden; Bozköy tapulama sahasında bulunan 410 numaralı parselin bulunduğu ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında “E:0.15, Yencok:6.50 metre Akaryakıt İstasyonu” olarak planlı alanda hazırlanan, 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesi.

 

KOMİSYONDAN GELEN RAPORLAR:

1- İlçemiz 19K 1 c pafta, 469 ada 4 numaralı parselin zemin katının ticaret olarak yapılaşabilmesi talebinin oyçokluğu ile uygun görülmediğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

2- İlçemiz 19K 4c pafta, 1017 ada 15 numaralı parselin ön kısmındaki imar adası sınırının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli imar plan tadilatı talebinin oybirliği ile uygun görülmediğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

3-  Mülkiyeti Aliağa Belediyesi’ne ait Yeni Mahalle 18K-1A pafta, 801 ada, 10 parselde tapuya kayıtlı 7.908 m2 yüzölçümlü taşınmazın 5908 m2’si üzerine OVM Petrol Ofisi A.Ş. lehine tesis edilen 5 yıllık intifa hakkı süresi 01.03.2018 tarihinde sona ereceğinden, 02.03.2018 tarihinden itibaren söz konusu taşınmazın 5.908 m2’sî üzerine toplam 500.000 USD+KDV bedel ile LUKOİL Euroisa Petrol A.Ş. lehine 5 yıl süreyle intifa hakkı tesis edilmesi hususunun oybirliği ile komisyon gündeminde bırakılmasına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

4- Çaltılıdere Mahallesi, 108 ada, 6 numaralı Hulki Öz’e ait parsel üzerinde bulunan “3367 Sayılı Yasanın 14.md. gereğince 10 yıl takyididir.” şerhinin kaldırılması talebinin Meclis Toplantısında görüşülerek, Meclisimiz tarafından konunun karara bağlanması şeklinde oyçokluğu ile kabul edildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi

5- Çaltılıdere Mahallesi, 113 ada, 4 numaralı Mehmet Coşkun’a ait parsel üzerinde bulunan “3367 sayılı yasanın 14. Md. gereğince 10 yıl takyididir” şerhinin kaldırılması talebinin Meclis Toplantısında görüşülerek Meclisimiz tarafından konunun karara bağlanması şeklinde oyçokluğu ile kabul edildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

6- Çaltılıdere Mahallesi, 107 ada, 10 numaralı Cihan Demir’e ait parsel üzerinde bulunan “3367 Sayılı Yasanın 1 gereğince 10 yıl takyitlidir.” şerhinin kaldırılması talebinin Meclis Toplantısında görüşülerek Meclisimiz tarafından konunun karara bağlanması şeklinde oyçokluğu ile kabul edildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

7- Çaltılıdere Mahallesi, 107 ada, 3 numaralı Mediha Demir ve Gürkan Demir’e ait parsel üzerinde bulunan “3367 Sayılı Yasanın 14.md gereğince 10 yıl takyitlidir.” şerhinin kaldırılması talebinin Meclis Toplantısında görüşülerek, Meclisimiz tarafından konunun karara bağlanması şeklinde oyçokluğu ile kabul edildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

8- Çaltılıdere Mahallesi, 108 ada, 5 numaralı Hüseyin Tarhan’a ait parsel üzerinde bulunan “3367 Sayılı Yasanın 14.md gereğince 10 yıl takyitlidir.” şerhinin kaldırılması talebinin Meclis Toplantısında görüşülerek, Meclisimiz tarafından konunun karara bağlanması şeklinde oyçokluğu ile kabul edildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

9- Çaltılıdere Mahallesi, 107 ada, 7 numaralı Raşit Öz’e ait parsel üzerinde bulunan “3367 Sayılı Yasanın 14.md gereğince 10 yıl takyitlidir.” şerhinin kaldırılması talebinin Meclis Toplantısında görüşülerek, Meclisimiz tarafından konunun karara bağlanması şeklinde oyçokluğu ile kabul edildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

10- Çaltılıdere Mahallesi, 113 ada, 2 numaralı Murat Özkan’a ait parsel üzerinde bulunan “3367 Sayılı Yasanın 14.md gereğince 10 yıl takyitlidir.” şerhinin kaldırılması talebinin Meclis Toplantısında görüşülerek, Meclisimiz tarafından konunun karara bağlanması şeklinde oyçokluğu ile kabul edildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

11- Çaltılıdere Mahallesi, 112 ada, 8 numaralı Regayip Şirin’e ait parsel üzerinde bulunan “3367 Sayılı Yasanın 14.md gereğince 10 yıl takyitlidir.” şerhinin kaldırılması talebinin Meclis Toplantısında görüşülerek, Meclisimiz tarafından konunun karara bağlanması şeklinde oyçokluğu ile kabul edildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

12- Çaltılıdere Mahallesi, 111 ada, 4 numaralı Hakan Tarhan’a ait parsel üzerinde bulunan “3367 Sayılı Yasanın 14.md gereğince 10 yıl takyitlidir.” şerhinin kaldırılması talebinin Meclis Toplantısında görüşülerek, Meclisimiz tarafından konunun karara bağlanması şeklinde oyçokluğu ile kabul edildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

13- Çaltılıdere Mahallesi, 107 ada, 2 numaralı Tuncay Tav’a ait parsel üzerinde bulunan “3367 Sayılı Yasanın 14.md gereğince 10 yıl takyitlidir.” şerhinin kaldırılması talebinin Meclis Toplantısında görüşülerek, Meclisimiz tarafından konunun karara bağlanması şeklinde oyçokluğu ile kabul edildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

14- Çaltılıdere Mahallesi, 112 ada, 7 numaralı Mutlu Coşkun’a ait parsel üzerinde bulunan “3367 Sayılı Y asanın 14.md gereğince 10 yıl takyitlidir.” şerhinin kaldırılması talebinin Meclis Toplantısında görüşülerek, Meclisimiz tarafından konunun karara bağlanması şeklinde oyçokluğu ile kabul edildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

15- Çaltılıdere Mahallesi, 111 ada, 3 numaralı Serkan Sevinç’e ait parsel üzerinde bulunan “3367 Sayılı Yasanın 14.md gereğince 10 yıl takyitlidir.” şerhinin kaldırılması talebinin Meclis Toplantısında görüşülerek, Meclisimiz tarafından konunun karara bağlanması şeklinde oyçokluğu ile kabul edildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

16- Çaltılıdere Mahallesi, 113 ada, 6 numaralı Şevket Öz’e ait parsel üzerinde bulunan “3367 Sayılı Yasanın 14,md gereğince 10 yıl takyitlidir.” şerhinin kaldırılması talebinin Meclis Toplantısında görüşülerek, Meclisimiz tarafından konunun karara bağlanması şeklinde oyçokluğu ile kabul edildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

17-Çaltılıdere Mahallesi, 101 ada, 2 numaralı İlhami Tarhan’a ait parsel üzerinde bulunan “3367 Sayılı Yasanın 14.md gereğince 10 yıl takyitlidir.” şerhinin kaldırılması talebinin Meclis Toplantısında görüşülerek, Meclisimiz tarafından konunun karara bağlanması şeklinde oyçokluğu ile kabul edildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

18- Çaltılıdere Mahallesi, 111 ada, 2 numaralı Rabiya Öz’e ait parsel üzerinde bulunan “3367 Sayılı Yasanın 14.md gereğince 10 yıl takyitlidir.” şerhinin kaldırılması talebinin Meclis Toplantısında görüşülerek, Meclisimiz tarafından konunun karara bağlanması şeklinde oyçokluğu ile kabul edildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.