ALİAĞA BELEDİYESİ AĞUSTOS AYI MECLİSİ TOPLANDI

Aliağa Belediyesi Ağustos ayı olağan meclisi Belediye Başkanı Serkan Acar başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis Salonu’nda yapılan toplantının gündeminde başkanlıktan gelen önergeler, komisyondan gelen raporlar ve gündem dışı önerge yer aldı.

Özgürses Gazetesi
05:11 -
ALİAĞA BELEDİYESİ AĞUSTOS AYI MECLİSİ TOPLANDI

Aliağa Belediyesi Ağustos ayı olağan meclisi Belediye Başkanı Serkan Acar başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis Salonu’nda yapılan toplantının gündeminde başkanlıktan gelen önergeler, komisyondan gelen raporlar ve gündem dışı önerge yer aldı.

Ağustos ayı meclisi 4 Haziran 2017 ve 7 Haziran 2017 tarihli meclis tutanaklarının okunup oylanması ile başladı. Gündem dışı önergelerin gündeme alınması için yapılan oylamaların ardından 52 maddeden oluşan meclis gündeminin görüşülmesine geçildi.

Başkanlıktan gelen önergeler kapsamında; 1-2-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 ve 17. Madde oy birliği ile İmar Komisyonuna havale edilirken 18. Madde oybirliği ile kabul edildi.

3.Madde ile gündeme gelen “22.02.2007 tarih ve 26442 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe istinaden 1 Sayılı Kadro İhdas Cetvelinde belirtilen 1.Dereceli 1 adet Yapı Kontrol Müdürü kadrosunun, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 48.maddesi uyarınca ihdas edilmesi” hususu oy çokluğu ile kabul edildi.

KOMİSYONDAN GELEN RAPORLAR

Komisyondan gelen raporlar dahilinde oylamaya sunulan 33 raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verilirken 20. raporun kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.

GÜNDEM DIŞI ÖNERGE OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ

Meclis üyelerinin oy çoğunluğu ile gündeme alınan, “22 Şubat 2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinin norm kadro ilke ve standartlarına dair yönetmeliğine istinaden Yapı Kontrol Müdürlüğüne,görülen lüzum üzerine 1 sayılı kadro ihdas cetvelinde belirtilen 1. Dereceli 1 adet mühendis, 6.dereceli 1 adet mimar ve 6.dereceli 1 adet tekniker kadrosunun ihdas edilmesi hususu” oy çokluğu ile kabul edildi.