Reklam
Reklam

Ege’nin ih­ra­cat yıl­dı­zı yine Pet­kim oldu!

Ege’nin ih­ra­cat yıl­dı­zı yine Pet­kim oldu!
Reklam

Tür­ki­ye’nin ilk ve tek en­teg­re pet­ro­kim­ya te­si­si olan Pet­kim, Ege Böl­ge­si’nin “En Fazla İhra­cat Ger­çek­leş­ti­ren Fir­ma­sı” ve “Kimya Sek­tö­rü­nün En Fazla İhra­cat Ger­çek­leş­ti­ren Fir­ma­sı” ödül­le­ri­nin sa­hi­bi oldu
SOCAR Tür­ki­ye’nin iş­ti­ra­ki Pet­kim, Ege İhra­cat­çı Bir­lik­le­ri ta­ra­fın­dan ger­çek­leş­ti­ri­len ‘İhra­ca­tın Yıl­dız­la­rı 2017 Ödül Tö­re­ni’nde iki ödü­lün bir­den sa­hi­bi oldu. 2017 yı­lın­da ger­çek­leş­tir­di­ği 671 mil­yon do­lar­lık ih­ra­cat­la Ege Böl­ge­si’nin “En Fazla İhra­cat Ger­çek­leş­ti­ren Fir­ma­sı”un­va­nı­nı alan Pet­kim; Ege İhra­cat­çı Bir­li­ği üye­le­ri ara­sın­da ya­pı­lan de­ğer­len­dir­me so­nu­cu ise böl­ge­de “Kimya Sek­tö­rü­nün En Fazla İhra­cat Ger­çek­leş­ti­ren Fir­ma­sı” ödü­lü­nü ka­zan­dı.
İhra­ca­tın Yıl­dız­la­rı ödül­le­ri­ni Eko­no­mi Ba­ka­nı Nihat Zey­bek­ci’nin elin­den alan Pet­kim Genel Mü­dü­rü Anar Mam­ma­dov, 2017’nin ken­di­le­ri için re­kor­lar­la geçen bir yıl ol­du­ğu­na dik­kat çekti. Geç­ti­ği­miz yıl 69 ül­ke­ye ih­ra­cat yap­tık­la­rı­nı dile ge­ti­ren Mam­ma­dov,söz­le­ri­ne şöyle devam etti: “Tür­ki­ye’nin ilk ve tek en­teg­re üre­tim ger­çek­leş­ti­ren pet­ro­kim­ya te­si­si olan Pet­kim, sa­na­yi­ci için ham­mad­de gü­ven­li­ği­ni sağ­la­ma­nın yanı sıra Tür­ki­ye’nin pet­ro­kim­ya sek­tö­rün­de­ki cari açı­ğı­nı azalt­mak­ta büyük rol oy­nu­yor.​Glo­bal ola­rak açıl­dı­ğı­mız pa­zar­lar­da­ki ih­ra­cat ba­şa­rı­mız­la ül­ke­miz için en iyi­si­ni yap­ma­ya devam edi­yo­ruz. Ege Böl­ge­si’nin en büyük ih­ra­cat­çı­sı un­va­nı­na sahip olmak, ge­le­cek­te­ki he­def­le­ri­mi­ze ulaş­ma­mız­da bize yol gös­te­ri­ci ola­cak.”

Reklam

Lütfen Dikkat

Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır.
Yorum yapan kişi; IP adresinin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun kendisine ait olduğunu, yorumun yetkililerce, fikri sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini siteye girdiği andan itibaren kabul ve beyan etmiş sayılır.

Bu sitede bulunan tüm yazılı ve görsel içerikler ile bu içeriklerin görsel ve sistematik tasarım hakları aksi belirtilmediği sürece Özgürses Gazetesi’ne aittir. Özgürses Gazetesi’nin yazılı izni alınmadan hiçbir yazılı, görsel, işitsel içerik kopyalanamaz, değiştirilemez, yeniden yayınlanamaz veya satılamaz. Aksine davranışların, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre hukuki ve cezai yaptırımları mevcuttur. Sitedeki tüm içeriklerin telif hakları korunmaktadır.