Aliağa ‘ATA’sını ana­cak

Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti’nin ku­ru­cu­su Büyük Önder Gazi Mus­ta­fa Kemal Ata­türk, 82’inci ölüm yıl dö­nü­mün­de yurt ge­ne­lin­de ol­du­ğu gibi Ali­ağa’da da düzenlenecek törenle anı­la­cak. 10 Kasım Gazi Mus­ta­fa Kemal Ata­türk’ü anma prog­ra­mı bugün saat 09.

Özgürses Gazetesi
06:08 -
Abone ol
Aliağa ‘ATA’sını ana­cak

Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti’nin ku­ru­cu­su Büyük Önder Gazi Mus­ta­fa Kemal Ata­türk, 82’inci ölüm yıl dö­nü­mün­de yurt ge­ne­lin­de ol­du­ğu gibi Ali­ağa’da da düzenlenecek törenle anı­la­cak.

10 Kasım Gazi Mus­ta­fa Kemal Ata­türk’ü anma prog­ra­mı bugün saat 09.00’da Ali­ağa Cum­hu­ri­yet Ala­nın­da­ki tö­ren­le baş­la­ya­cak. Tö­ren­de, Ali­ağa Kay­ma­kam­lı­ğı, Gar­ni­zon Ko­mu­tan­lı­ğı ve Ali­ağa Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı çe­lenk­le­ri Ata­türk Anı­tı­na su­nu­la­cak.
Çe­lenk su­nu­mu­nun hemen ar­dın­dan sa­at­ler Ata­türk’ün ebe­di­ye­te in­ti­kal et­ti­ği; dokuz’u beş ge­çe­yi gös­ter­di­ğin­de Pet­kim, Tüp­raş ve ge­mi­le­rin­den siren sesi ve­ril­me­si ile bir­lik­te 2 da­ki­ka­lık saygı du­ru­şun­da bu­lu­nu­la­cak ve ar­dın­dan İstik­lal Marşı okunacak. İstiklal Marşı’nın bitiminde bayraklar yarıya indirilecek.
Anma programı, Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Erdoğan Akyüz ile Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman’ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasıyla son bulacak.