Ali­ağa, Yu­na­nis­tan ve Mısır’a rakip ola­cak!

Ali­ağa, Yu­na­nis­tan ve Mısır’a rakip ola­cak!

Haber: Özgür GÜN

Geç­ti­ği­miz hafta İMEAK Deniz Ti­ca­ret Odası Ali­ağa Şu­be­si’nin dü­zen­le­miş ol­du­ğu kah­val­tı­ya ka­tı­lan İMEAK Deniz Ti­ca­ret Odası Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Tamer Kıran, İstan­bul’dan yola çıkan ge­mi­le­rin Ali­ağa’dan yakıt al­ma­sı için ya­pı­la­cak gi­ri­şim­le­rin des­tek­çi­si ola­cak­la­rı­nı ve bu gi­ri­şim ile Ali­ağa’da yep­ye­ni bir sek­tör oluş­tu­ra­bi­le­ce­ği­ni söy­le­di.

“BAŞKAN KIRAN’DAN TAM DESTEK”
Aliağa’nın yakıt ikmal bölgesi olabilmesi için gereken her türlü desteği vereceklerini belirten Baş­kan Tamer Kıran, “İstan­bul’dan yola çıkan ge­mi­lerin yakıt ik­ma­li ya­pa­bil­mesi için akla gelen ilk yer Pire veya Port Said’tir. Bu ge­mi­ler Ali­ağa’ya uğ­ra­maz. Neden? Çünkü böyle bir ser­vis yok. Bu proje Ali­ağa için çok iyi bir al­ter­na­tif ola­bi­lir. Bunu iyi ir­de­le­yip iyi kur­gu­la­mak­ta fayda var. Bu­nun­la bir­lik­te yep­ye­ni bir sek­tör oluş­tu­ru­la­bi­lir. Tek­nik ola­rak ya­pıl­ma­sı müm­kün. Ya­kı­tın ken­di­si zaten Ali­ağa’da. Ra­fi­ne­ri yanı ba­şı­mız­da. İnşal­lah ar­ka­daş­la­rı­mı­zın bu pro­je­yi baş­lat­ma­sıy­la buna ve­si­le ola­ca­ğız” dedi.

“AMACIMIZ ÜLKE EKONOMİSİNE KATKI KOYABİLMEK”
Ali­ağa’yı mer­kez ikmal transit yakıt böl­ge­si ya­pa­rak ülke eko­no­mi­ne katkı koy­mak is­te­dik­le­ri­ni be­lir­ten İMEAK Deniz Ti­ca­ret Odası Ali­ağa Şubesi Yönetim Kurulu Baş­ka­nı Adem Şim­şek: “Bunun için ge­rek­li ça­lış­ma­la­ra baş­la­dık. Ama­cı­mız ül­ke­mi­ze döviz ka­zan­dır­mak. Ali­ağa’mızı, Ege ve Ak­de­niz Böl­ge­si’nin mer­kez ikmal transit yakıt böl­ge­si yap­mak için ça­lış­ma­la­rı­mız son sürat devam edi­yor. Şuan ge­mi­ler Yu­na­nis­tan Pire ve Mısır Port Said’e gi­di­yor. Her geçen gün döviz kay­be­di­yo­ruz. Bugün İstan­bul’da 4 mil­yon ton’a yakın yakıt ik­ma­li ya­pıl­mak­ta. Biz de bir veya bir buçuk mil­yon ton’a yakın bir ya­kı­tı ön­gö­rüy­le ve­re­bi­lir­sek, ile­ri­si açı­sın­dan Ali­ağamıza çok fazla ge­ti­ri­si ola­cak­tır. Bu pro­je­mi­ze Genel Baş­ka­nı­mız Sayın Tamer Kıran’ın ver­miş ol­du­ğu des­tek biz­le­ri güç­len­dir­di. Ken­di­le­ri­ne hem kah­val­tı­mı­za ka­tıl­dı­ğı hem de ver­di­ği des­tek için te­şek­kür edi­yo­rum ” dedi.

Lütfen Dikkat

Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır.
Yorum yapan kişi; IP adresinin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun kendisine ait olduğunu, yorumun yetkililerce, fikri sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini siteye girdiği andan itibaren kabul ve beyan etmiş sayılır.

Bu sitede bulunan tüm yazılı ve görsel içerikler ile bu içeriklerin görsel ve sistematik tasarım hakları aksi belirtilmediği sürece Özgürses Gazetesi’ne aittir. Özgürses Gazetesi’nin yazılı izni alınmadan hiçbir yazılı, görsel, işitsel içerik kopyalanamaz, değiştirilemez, yeniden yayınlanamaz veya satılamaz. Aksine davranışların, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre hukuki ve cezai yaptırımları mevcuttur. Sitedeki tüm içeriklerin telif hakları korunmaktadır.